Подршка Удружењу Рибоваца да задржи језера Бели Бабер

Удружење спортских рибиловаца "ПЕШЧАРА"
Банатски Карловац Жарка Зрењанина бб
ПИБ 102315477
дана 01.12.2023. године
Б а н а т с к и  К а р л о в а ц    

П Е Т И Ц И Ј А              

             Удружење Спортских Риболоваца Пешчара из Банатског Карловца покреће петицију грађана поводом покретање судског спора од стране фирме Фитолек ДОО, а где јасно траже да удружење напусти језера Бели Багер и исплати више милионску оштету на име изгубљене добити онемогућавања уласка у посед.

            Језера Бели Багер настала су давних 80тих година иском земље за локалну циглану, а након напуштања копа на ископ долазе риболовци крећу са активностима, званично пред државним институцијама у АПР региструју се 1991, општина Алибунар својом одлукком 1998 године УСР ПЕШЧАРУ званично уводи у посед и риболовцима дозвољава коришћење простора и језера Бели Багер који наведена језера дуже од 30година савесно и стручно чувају, уређују и од обичног ископа направили су малу оазу како данас изгледа. 

            Вршеним малверзацијама државна парцела, на којој се налази Језеро прелази у приватно власништво на физичко лице, а потом сваке године па и више пута годишње мења власника како би заметнули траг преваре, да би се касније нашла у стечајној маси и међу свим парцелама ззавршила на јавној продаји.

            Локлни привредник и фирма Фитолек ДОО је на јавној лицитацији 2022 године купио између многих парцела и парцелу на којој се налазе Језера Бели Багер и сада пред судом води спор како би нам отели нешто без обештећења, нешто што смо ми стварали, улагали труд, време, новац и то више од 30 година, нешто што смо ми позајмили од будућих генерација и што њима желимо оставити у аманет.             Потписници ове петиције пружају јавну подршку УСР ПЕШЧАРИ у борби да задржи језера 

            Ова петиција се може користити пред надлежним иституцијама Републике Србије, као и другим институцијама

             Сагласни са горе наведеним својим потписом то потврђујемо


УСР ПЕШЧАРА    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem УСР ПЕШЧАРА da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...