ПЕТИЦИЈА Корисника даљинског грејања у општини Кладово

  • Ми доле потписани корисници даљинског грејања у општини Кладово, захтевамо од ЈП „Јединство“ и осталих надлежних органа за обезбеђење квалитета и цене грејања које јавна предузећа пружају грађанима као крајњим корисницима, да се: - дотрајале топловодне мреже и грејне инсталације замене новим, јер губитке преноса плаћамо ми крисници. - подстанице релоцирају тако да свака зграда има своју подстаницу, јер сматрамо да немамо увид у право стање, а губици преноса су велики и падају на наш терет. - смањи цена коришћења даљинског грејања, док се наведени недостаци не отклоне (не замене достајали топловоди и инсталације и не релоцирају подстанице), обзиром да корисници сада плаћају  вишеструко веће рачуне, баш због губитка преноса. - донесе одлука којом ће се крисницима омогућити да бирају да ли желе да користе даљинско грејање или сопствено, односно да се корисницима омогући да одјаве коришћење даљинског (централног) грејања, без икаквог даљег плаћања услуга. У корист наведеном истичемо да корисници за исту услугу, за исту квадратуру стамбеног простора, плаћају рачуне са различитим износима (разлика је и до 3 пута већа), односно рачуни за станове истих квадратура се разликују „од зграде до зграде“.  Захтевамо да нам разјасните шта је разлог овоме. Да ли ово значи да они који плаћају 3 пута више, имају и 3 пута бољу услугу? Личном провером смо утврдили да они који мање плаћају имају и бољу услугу грејања (топлије радијаторе).
  • https://kupiuboru.rs/istrazivali-smo-kako-gradjani-bora-mogu-odjaviti-grejanje/

Snežana Bukatarević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Snežana Bukatarević da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...