Петиција против уступање школске зграде ОШ „Стефан Немања“ са четристотине ђака ради изградње нове зграде „Француске школе“.

694835_senjak-skola_.jpg469763_skola-stefan-nemanja_skola1.jpg

На основу члана 56 Устава Републике Србије, доле потписани грађани – родитељи ученика
ОШ „Стефан Немања“ Београд, подносе и захтевају одговор на

ПЕТИЦИЈУ


За неоматан рад ОШ „Стефан Немања“ у Београду и ускраћивање сагласности „Француској
школи у Београду“ за коришћење и/или уступање делова школског дворишта и/или школске
зграде ОШ „Стефан Немања“, ради изградње нове зграде „Француске школе“.


„Француска школа у Београду“ иницирала је израду плана детаљне регулације (у даљем тексту:
ПДР) блока између Булевара војводе Путника, улица: Андре Николића, Васе Пелагића и Љубе
Јовановића ГО Савски венац“ у циљу изградње новог школског објекта у обухвату ПДР-а.


Служба главног урабанисте града Београда, је навела да је у циљу разматрања нацрта одлуке на
Комисији за планове Скупштине града Београда, потребно прибавити позитвно мишљење
Министарства просвете по питању могућности планирања „Француске школе“ у предметном
блоку и потребних капацитета комплекса које је потребно планирати за обезбеђење стандарда
ове врсте школске установе.


Министарство просвете се обратило својим дописом 610-00-181/2024-07 од 02.04.2024. године
ОШ „Стефан Немања“ за захтевом да се изјасни да ли школа користи парцелу на којој се налази
школа и школско двориште за обављање образовно-васпитне делатности из разлога што је
„Франсука школа у Београду“ иницирала израду Плана детаљне регулације ради изградње новог
објекта те да би делови парцеле коју користи ОШ „Стефан Немања“ требали да буду уступљени
на коришћење „Француској школи“ ради изградње новог објекта.


Имајући увиду све горе наведено, ми доле потписани грађани изражавамо бојазан да би ОШ
„Стефан Немања“ могла остати без школске зграде у Љубе Јовановића 2а, као што је то био
случај и са школском зградом у Петра Чајковског у којој се сада налази „Немачка школа“.
Уједно указујемо Министарству, да је ОШ „Стефан Немања“ тренутно похађа преко 400 ђака,
те да наведена школа једина у рејону „Сењака“ и „Топчидерског брда“.


Из свих горе наведених разлога, ми доле потписани грађани – родитељи ученика ОШ „Стефан
Немања“, тражимо да Министарство просвете ускрати „Француској школи“ или било ком
трећем лицу сваку сагласност, којом би се делови школског дворишта и/или школске зграде ОШ
„Стефан Немања“ уступали или давали на коришћење „Француској школи“ или било ком трећем
лицу, а што би последично довело до затварања наше школе – „Стефан Немања“.

Школа се први пут помиње 1912. године у државном календару Краљевине Србије под називом „Код Сењака”, када је била четворогодишња мешовита основна школа, а тадашњи учитељи били су Милутин Станковић, Воја Шумарац, Милева Јоксимовић и Милева Ивковић.Добила је име по Стефану Немањи, великом жупану Рашке и родоначелнику владарске династије Немањића, која је у једном периоду владала делом тадашње Србије у средњем веку.

Именована је 4. новембра 1931. године одлуком Министарства просвете, а нешто касније звала се Државна народна школа „Стефан Немања”. Школа је имала извојена мушка и женска одељења, као и забавиште које је основано 1920. године.

Зграда у улици Љубе Јовановића 2а, коју школа данас користи, подигнута је 1959. године од тврдог материјала по типском пројекту по којем су зидане друге школске зграде. Тада је добила име „Народнии херој Бранко Параћ”, а припојена јој је 1972. године зграда на Топчидерском брду, премештањем ОШ „Бранко Радичевић” на Нови Београд.

Зграда на Топчидерском брду која је припојена школи зидана је 1931. године у стилу сецесије, под заштитом је као посебан историјски споменик, а задужбина је Персиде Миленковић. У том периоду школа је радила само у једној смени, а од 1972. до 1982. године имала је продужени боравак за све ученике.


Marija Paunovic    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Marija Paunovic moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...