ОПСТАНАК ДРЖАВНИХ АПОТЕКА

IMG-3a13b301574665c8451c09d10dbf0749-V1.jpgПЕТИЦИЈА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕЦИ „БЕОГРАД“

 

ПОТПИШИ ПЕТИЦИЈУ – ПОДРЖИ ИНИЦИЈАТИВУ

 

Придружите нам се у захтеву за очување Апотеке „Београд“ и осталих државних апотекарских установа, као установа од значаја за јавно здравље!

 Уколико се не промене услови под којим послује Апотека „Београд“ и остале јавне апотекарске установе на начин да Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО), као у свим осталим јавним здравственим установама (домови здравља, болнице, заводи, чак и јавне апотеке на територији Косова и Метохије) преузме обавезу да сноси трошкове зарада запослених и у јавним апотекарским установама – Апотека „Београд“ са 770 запослених, а по нашем сазнању и остале јавне апотекарске установе – ускоро више неће постојати, односно – Република Србија неће имати јавну здравствену фармацеутску заштиту.

 За наведено је потребно да Министарство здравља измени Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга на начин да се запослени у јавним апотекарским установама уговоре са РФЗО, на исти начин као и сви запослени у осталим јавним здравственим установама. Напомињемо да све преостале јавне апотекарске установе у РС, укључујући и Апотеку „Београд“ имају укупно око 1600 запослених, односно чине 1% запослених у здравству.

  У претходном периоду у континуитету и потпуно безуспешно смо се обраћали свим надлежним институцијама (Министарство здравља, Министарство финансија, РФЗО) и указивали на проблеме са којима се суочавамо као део јавног здравственог апотекарског сектора, као и на начине да се наведени проблеми реше, али нисмо наишли на конкретне одговоре, осим пребацивања надлежности и упућивања са једне на другу институцију или оснивача. 

Сматрамо да ће укидање, нестанак, приватизација, целог једног сегмента јавне зравствене заштите због одбијања/одлагања/ надлежних да предузму конкретне мере за његово очување, имати изузетно штетне и несагледиве последице пре свега по живот и здравље људи, а тако и по привреду, одн. имовину веће вредности.

Сигурни смо да сте упознати са значајем како Апотеке „Београд“ за Београд, тако и осталих апотекарских установа у Србији, а пре свега због обезбеђивања доступности и редовног снабдевања грађана лековима, израде персонализоване терапије, а поготово имајући у виду улогу државних апотека у ванредним ситуацијама као што су епидемије и поплаве, односно у свим могућим кризним моментима, када јавни фармацеутски сектор представља један од ослонаца здравственог система у Републици Србији.

Ова петиција је јавног карактера, могу је потписати сви који желе, јер здравље је оно што нас све повезује, а укидање апотекарских установа као јавно здравствених установа у државном власништву имаће далекосежне последице по све грађане! 

 

ПОТПИШИ ПЕТИЦИЈУ – ПОДРЖИ ИНИЦИЈАТИВУ

 Својим потписом подржавате следећи текст иницијативе који ће омогућити опстанак државног апотекарског сектора:

„Предлаже се измена Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга у члану 24, и сходно томе Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала који РФЗО закључује са апотекарским установама, на начин да РФЗО са државним апотекарским установама уговори накнаде са утврђеним наменама: на име плата и накнада плата са припадајућим порезима и доприносима, отпремнина, солидарне помоћи, јубиларне награде, на исти начин као што је то регулисано са свим осталим јавним здравственим установама у Србији, те са апотекарским установама на Косову и Метохији“.

 Иницијатива са потписима ће бити предата Влади Републике Србије и надлежном Министарству здравља. Поред тога биће предата и Председнику Републике како би својим ауторитетом помогао спровођење неопходних промена.


Sindikat zaposlenih Apoteke Beograd    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Sindikat zaposlenih Apoteke Beograd moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 1000 ljudi.

Saznaj više...