Apel za zaštitu životne sredine u Novom Pazaru

Apel za zaštitu životne sredine predstavlja poziv građana/ki Novog Pazara svim relevantnim institucijama, podjednako na nacionalnom i lokalnom nivou, za preduzimanje hitnih i konkretnih mera za poboljšanje stanja i kvaliteta životne sredine u gradu!

Grad Novi Pazar se prema rezultatima brojnih merenja i analiza nalazi na listi najzagađenijih gradova u Republici Srbiji. Situacija sa zagađenjem vazduha, koje naročito tokom zimskih meseci ima karakteristike ekstremnog, ali i vode i zemljišta, u dužem vremenskom periodu ima zabrinjavajuće i po zdravlje ljudi opasne razmere.

Ovim apelom građani/ke Novog Pazara od institucija zahtevaju:

1) istinito i pravovremeno obaveštavanje o stanju životne sredine i preduzimanje adekvatnih mera u trenucima registrovanog prekomernog zagađenja;

2) definisanje i sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mera koje će dovesti do promene i unapređenja postojećeg stanja životne sredine i zaštite zdravlja svih građana/ki.

Potpišite i podelite ovaj apel!


Čaršijski muhabet    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Čaršijski muhabet moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...