Atomska banja besplatno za obolele od MS

U cilju sprovođenja politike zaštite prava pacijenata, kao i efikasnog lečenja pacijenata obolelih od MS-a i sličnih autoimunih bolesti, neophodno je Atomsku banju (banju Gornja Trepča) što pre staviti na spisak STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA REHABILITACIJU (PRODUŽENU REHABILITACIJU) PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr.)

Naime, na Spisku ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima u koje se vrši upućivanje osiguranih lica Republičkog fonda na produženu rehabilitaciju, nema Atomske banje. A upravo većini dijagnoza neuroloških oboljenja, ova banja bi trebalo da se uvrsti u obavezan program lečenja. To je jedino moguće, ukoliko pacijenti imaju mogućnost odlaska u istu, preko socijanog, a to znači NE O SVOM TROŠKU. O svom trošku, teško je i jednom godišnje otići na obaveznu terapiju od 21 dan. Bez obzira na to što su neke druge banje na raspolaganju, banja Gornja Trepča ima izvrsne rezultate u pomaganju pri lečenju pacijenata obolelih od MS-a i drugih autoimnuih oboljenja, ali i reumatskih oboljenja.

"Atomska banja je specifična po svojim balneoloskim svojstvima. Termomineralna voda Atomske Banje  je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna, akratoterma. Temperatura vode je 29,8°C. Ovo je jedna od najproučavanijih termomineralnih voda na teritotiji naše zemlje a prve hemijske analize datiraju još iz 1904.godine. Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika ova voda je prava retkost. Koncentracije mikroelemenata , makroelemenata kao i radioaktivnih elemenata, kao i njihovi medjusobni odnosi daju joj specifično lekovito dejstvo, posebno na nervna i mišićna tkiva. Efikasnosti rehabilitacije koju nudi ova ustanova potvrdjena je kliničkim studijama koje su sprovedene u predhodnim godinama  i u koje su ukljuceni pacijenti oboleli od Sclerosis multiplex i reumatskih bolesti."(infomacija preuzeta sa sajta Atomske banje, a inače se može pročitati i iz drugih izvora).

 


Jovanka Nikolić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Jovanka Nikolić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...