Atomska banja besplatno za obolele od MS

U cilju sprovođenja politike zaštite prava pacijenata, kao i efikasnog lečenja pacijenata obolelih od MS-a i sličnih autoimunih bolesti, neophodno je Atomsku banju (banju Gornja Trepča) što pre staviti na spisak STACIONARNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA REHABILITACIJU (PRODUŽENU REHABILITACIJU) PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr.)

Naime, na Spisku ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima u koje se vrši upućivanje osiguranih lica Republičkog fonda na produženu rehabilitaciju, nema Atomske banje. A upravo većini dijagnoza neuroloških oboljenja, ova banja bi trebalo da se uvrsti u obavezan program lečenja. To je jedino moguće, ukoliko pacijenti imaju mogućnost odlaska u istu, preko socijanog, a to znači NE O SVOM TROŠKU. O svom trošku, teško je i jednom godišnje otići na obaveznu terapiju od 21 dan. Bez obzira na to što su neke druge banje na raspolaganju, banja Gornja Trepča ima izvrsne rezultate u pomaganju pri lečenju pacijenata obolelih od MS-a i drugih autoimnuih oboljenja, ali i reumatskih oboljenja.

"Atomska banja je specifična po svojim balneoloskim svojstvima. Termomineralna voda Atomske Banje  je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna, akratoterma. Temperatura vode je 29,8°C. Ovo je jedna od najproučavanijih termomineralnih voda na teritotiji naše zemlje a prve hemijske analize datiraju još iz 1904.godine. Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika ova voda je prava retkost. Koncentracije mikroelemenata , makroelemenata kao i radioaktivnih elemenata, kao i njihovi medjusobni odnosi daju joj specifično lekovito dejstvo, posebno na nervna i mišićna tkiva. Efikasnosti rehabilitacije koju nudi ova ustanova potvrdjena je kliničkim studijama koje su sprovedene u predhodnim godinama  i u koje su ukljuceni pacijenti oboleli od Sclerosis multiplex i reumatskih bolesti."(infomacija preuzeta sa sajta Atomske banje, a inače se može pročitati i iz drugih izvora).

 


Jovanka Nikolić    Kontaktirajte autora peticije