Beneficirani radni staž za medicinare i druge zaposlene koji rade u covid bolnicama i ambulantama.

Inicijativa_za_uvecani_staz_za_zaposlene_u_covid_bolnicama.jpgAsocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata podnela je dana 10. avgusta 2020. godine  zahtev i incijativu Vladi Republike Srbije da se zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima za vreme za koje obavljaju poslove u   covid   bolnicama i  covid   ambulantama staž osiguranja računa sa uvećanjem trajanjem sa uvećanjem od 50%.

Polazeći od činjenice da svi zaposleni koji rade u covid bolnicama i  covid ambulantama   poslove obavljaju u najtežim mogućim uslovima sa permanentnom opasnošću po zdravlje i život, kao i da su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju propisani za druge zapolene koji rade sa mnogo manje rizika i u znatno povoljnijeim uslovima, ASNS  zahteva i pokreće inicijativu  da im se prizna  staž osiguranja sa uvećanim trjanjem i to sa  maksimalnim uvećanjem za 50% .

Priznavanje   uvećanog trajanja staža osiguranja ,  predstavljao bi ne samo transparentan akt društvenog priznanja za požrtvovan rad zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima , već i način da se, u nemogućnosti adekvatne novčane nagrade, barem delimično kompenzuje njihovo izlaganje opasnosti, izuzetno teški uslovi rada i psiho fizički napori kojima su permanentno izloženi.

Očekujemo da će Vlada prihvatiti našu inicijativu i odmah preduzeti sve potrebne mere da se ona što pre realizuje, tim pre što za realizaciju nisu potrebna nova sredstva u Budžetu Republike niti Fonda PIO.

Potpisivanjem peticije  podžaćeš inicijativu i doprineti da zajednički izvršimo  građanski pritisak na Vladu da se  zdravstvenim i drugim radnicima koji rade u covid bolnicama i ambulantama prizna benificirani radni staž.


Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook