Besplatna fiksna proteza za svu djecu u Crnoj Gori

  • Zalažemo se da sva djeca dobiju besplatni fiksni ortodontski aparat u Crnoj Gori jer više od 90 % roditelja ne može priušti 600 eura za jedan aparat.
  • Često se dešava da  djeca imaju problem sa obje vilice pa je jednom domaćinstvu potrebno 1200 eura da izdvoje.
  • Fiksni ortodontski aparat se najviše primjenjuje zbog zdravstvenog problema (vilice,desni i položaja zuba), a mnogo rjeđe zbog estetskog.
  • Svako dijete treba da ima pravo na besplatno liječenje.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Saša da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...