ПЕТИЦИЈА ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА МОНТАЖЕРА РТС-а

ЈМУ – РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ

ТАКОВСКА 10

11000 БЕОГРАД

 

На основу члана 56. Устава Републике Србије[1], доле потписани запослени у РТС-у, подносе и захтевају одговор на

ПЕТИЦИЈУ

Хитно и неодложно пресељење седам монтажних јединица у просторије које испуњавају услове прописане Законом за безбедан и здрав рад запослених

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

         Након обраћања запослених монтажера РТС-а надређенима и Одбору за безбедност и здравље на раду ЈМУ РТС-а од 27. 12. 2019. године, заведеним под ред. бр. 141620, проблем неадекватних просторија за рад у појединим монтажним јединицама није у потпуности решен.

         Намера нам је да Петицијом укажемо на преостале проблеме и предложимо могуће решење, на основу Закона о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део КУ ЈМУ РТС (ПРИЛОГ VI: чл. 16, 17, 18, 33, 34 и 35)[2] и запосленима гарантује право на услове рада који не угрожавају здравље и безбедност.

          Отварањем обједињене редакције Информативног програма 2019. године[3] повећан је обим посла за потребе тог програма, а остао је нерешен проблем неадекватног смештаја појединих монтажних јединица. Овај програм опслужује седам монтажа, од којих се три (511, 514 и 420) налазе у просторијама које не испуњавају Законом прописане услове за безбедан и здрав рад монтажера и свих осталих запослених који су упућени да ту због посла проведу одређено време. Просторије немају прозоре, природно осветљење нити могућност проветравања. Због тога, сва хемијска испарења након чишћења остају у просторији и запослени их удишу током радног времена. Због повезаног система вентилације, који ради само када и централна клима, температура у монтажама у току радног времена достиже и до 28°C. Устајали ваздух и висока концентрација хемијских испарења узроковали су здравствене проблеме због којих је до сада било више хитних интервенција лекара и оправданог одсуствовања са посла (боловања) монтажера на смени због кашља, мучнине, вртоглавице, тахикардије, хипертензије и анемије.

         Са истим проблемима суочавају се и они који раде у монтажама на четвртом спрату (сервер 3, 5, 6 и 11) које су такође без прозора, а немају аутоматску климатизацију. Осим неадекватног осветљења и немогућности проветравања, из централне вентилације испадају разни инсекти, а честа је и појава глодара у тим просторијама.  Поред тога, у две монтаже (сервер 5 и 6), које су смештене непосредно уза зид бомбардовањем срушеног дела објекта, осим непријатног мириса, постоји озбиљна опасност по живот од високог напона, пошто се атмосферске воде након јачих киша сливају низ зид са струјним ормарићима. У овим монтажама се производе емисије Информативног програма, али и других редакција и потребна је пуна концентрација да би се обиман посао урадио квалитетно – наведени услови делују контрапродуктивно на рад.

Предлог решења

         Ради боље организације, расподеле посла и бољег радног учинка дела сектора монтаже  који ради Информативни програм, предлог је да све монтаже (511, 514, 420, 415, 415/а, 417 и 418) буду на једном спрату.

         Будући да је обједињена редакција Информативног програма на петом спрату и има потребу за целодневном монтажом, адекватан простор за наведене монтажне јединице, уз минимална улагања, могуће је наменски адаптирати у просторији где је смештен Интернет портал. Ова просторија је најближа свим уредницима, новинарима, реализаторима и асистентима ангажованим на дневним задацима, а такође изолована и довољно пространа да задовољава неопходне услове за несметан и здрав рад.

         Смештајни  капацитет у обједињеној редакцији је довољно велики, а није искоришћен у потпуности, тако да може да прими колеге са сајта које нису упућене на непосредну монтажу.  

         На овај начин монтажне јединице са сервера (3, 5, 6 и 11) било би могуће преместити на четвртом спрату у монтаже 415, 415/а, 417 и 418.

У име заступника подносилаца

Биљана Јовановић

         У Београду,

         15.1.2024.                                                                 

[1] https://www.srbija.gov.rs/tekst/56753/ustav-republike-srbije.php                                                                                         
[2] https://m.rts.rs/page/rts/sr/javniservis/story/285/pravni-akti/1767710/kolektivni-ugovor.html
[3] https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/3635921/rts--od-sajma-do-objedinjene-redakcije.html


Biljana Jovanović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Biljana Jovanović moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...