Borba protiv korupcije u zdravstvu

ToPeeR  je udruženje  koje podstiče i  osnažuje  građane, organizacije, mjesne zajednice, institucije da  koriste dostupne potencijale da aktivnim učešćem i organizovanjem preuzmu odgovornost za društveni razvoj zajednica...Identifikujući problem korupcije u zdravstvu pokrećemo inicijativu  koja bi trebalo da dovede do  promjena  koje  će  ukazivati na   podjednaku štetnost „sitne korupcije“ ili korupcije malih finansijskih vrijednosti  u oblasti zdravstvenih usluga.  Našom peticijom želimo da se vrlo jasno  ukaže na  ovaj problem  i na taj način utiče  na  donošenje ili  izmjene i dopune  postojećih internih akata  zdravstvenih ustanova  i javnih institucija.    Ako bi ova pojava bila sankcionisana na  taj način bi se umanjilo dejstvo „sindroma nekažnjivosti“ u ovoj oblasti  i pružila mogućnost da se i svijest gradjana postepeno  mijenja  i da njihovo ponašanje ne bude  uslovljeno  strahom  od bolesti odnosno da  zdravstvena usluga  zavisi isključivo „od naših poklona“ ili davanja/darivanja zdravstvenih radnika.  

Svaki potpis  je bitan i moramo izvršiti pritisak da zdravstvene ustanove i druge javne institucije  usklade  svoja interna akta  na način da se korupcija svodi na najmanji mogući nivo.  Sistemskoj korupciji , pa čak i kad  je  gradjani svojim ponašanjem „podržavaju“ se mora stati u kraj.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem UG ToPeeR da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...