CENTAR MAGLIĆA BEZ ANTENA

     На основу Обавештења Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац, број 501-54/2020-04, од 23.12.2020.године, о Јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ "НС2295-01 НС МАГЛИЋ", чија реализација се планира на кат.пар. 1416 у К.О. Маглић, општина Бачки Петровац у Маглићу, ул. Иве Лоле Рибара, од стране инвеститора "ВИП МОБИЛЕ ДОО" из Новог Београда, улица Милутина Миленковића 1ж. МИ ДОЛЕ ПОДПИСАНИ ГРАЂАНИ МАГЛИЋА, ЗАХТЕВАМО ДА СЕ ПЛАНИРАНА РАДИО БАЗНА СТАНИЦА, ЗБОГ ПОЈАЧАНЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ ЗРАЧЕЊА ОПАСНОГ ПО ГРАЂАНЕ, ИЗМЕСТИ НА НЕКУ ОД ЛОКАЦИЈА ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА КОЈЕМ НЕЋЕ БИТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА.      Планирана радио базна станица се налази у самом центу насеља, где се налазе Дом здравља, Дом културе, Храм Светог Кнеза Лазара, Обданиште, рођендаоница, аутобуска станица, што значи да је у непосредној близини највећа фреквенција становништва, деце и омладине. Такође за објекат на коме се жели поставити базна станица урађен је Идејну пројекат за пренамену у Мултифункционални културни центар капацитета 300 посетилаца, и пројекат се реализује са Удружењем партнерског града Кирцххеим унтер Тецк из Немачке и општине Бачки Петровац, дакле као међународни пројекат.  


Radomir Zotović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Radomir Zotović da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...