DA NIJEDAN NOVINAR VIŠE NE ODE U ZATVOR!

Podržite zahtev Dragana J. Vučićevića da uvreda više ne bude krivično delo! 

Redakcija Informera pokreće peticiju sa ciljem da se dekriminalizuje uvreda i da više nijedan novinar zbog izgovorene ili napisane reči ne ode u zatvor. 

Pozivamo vas da vašim potpisom podržite zahtev našeg glavnog urednika Dragana J. Vučićevića za dekriminalizaciju uvrede. 


Milovan Stanić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Milovan Stanić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...