Defektolog u svakoj školi, vrtiću, Centru za socijalni rad

Pokretanje ove peticije je motivisano odlukom ministra prosvete Branka Ružića da se 'obuči' 12000 vaspitača za inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Poznato je da pokrenuta implementacija inkluzije stvara velike neprilike kako deci sa smetnjama u razvoju tako i vaspitačima/nastavnicima. Preko je potrebno da se prepozna uloga defektologa kao stručnog saradnika kako bi svako dete moglo da dostigne svoj pun potencijal i da u skladu sa svojim mogućnostima ostvari svoje osnovno pravo - pravo na vaspitanje i obrazovanje (Konvencija o pravima deteta). Od inkluzije bez defektologa najvise štete imaju naša deca. Činjenica je da je veliki broj defektologa bez posla i bez mogućnosti da rade ono za šta su se školovali, za šta su uložili veliki napor, godine i novac. Defektolozi se nisu školovali da rade kao asistenti na određeno vreme i za minimalnu zaradu.
Pozivamo sve kolege, prosvetne radnike, vaspitače, roditelje, stručnjake koji shvataju kompleksnost ovog problema da potpisu peticiju.


Jelena Kljajević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Jelena Kljajević da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...