Deklaracija protiv izgradnje, montiranja i puštanja u rad spalionice opasnog otpada u Požarevcu

Ову Декларацију су до сада потписале бројне организације и грађани којом изражавају противљење могућем пуштању у рад спалионице опасног отпада у Пожаревцу.

Организације потписници су до сада:

Удружење Јасно и гласно

Еколошка организација Сова

Еколошко друштво Пријатељи Чачалице

Доста је било Пожаревац

СДС Пожаревац

Удружење Пожаревачке шапице

Српски покрет Двери Пожаревац

Удружење Артемида

Удружење Кличевачки идол

Село добрих домаћина Баре

Витезови Касидол

Angels caravan

 

Текст декларације гласи:

Имајући у виду да негујемо идеје међусобног поштовања, толеранције, сарадње и заједништва у питањима од општег интереса државе и града Пожаревца, да верујемо да је само у широким акцијама и заједничким прегнућима могуће извршити утицај и спречити или обуставити штетне праксе и појаве, да смо свесни да могућа спалионица опасног отпада са собом носи опасност загађења, емитовања штетних супстанци и штетног утицаја на животну средину и здравље деце и људи грађана Пожаревца и шире околине потписујемо  

ДЕКЛАРАЦИЈУ

грађана, покрета, удружења, група и странака о заједничкој сарадњи и борби против изградње, монтирања и пуштања у рад спалионице опасног отпада у Пожаревцу                                                                                                                                                                                       I.             

Ми, долепотписани, истичемо заједнички став: да смо против градње и пуштања у рад спалионице опасног отпада у Пожаревцу. Ми, долепотписани, против ове спалионицe смо из следећих разлога: не постоји потпуна доказаност у погледу ефикасности монтажних решења као што је ово решење  и неподељено je слагање научне јавности у погледy спалионица. Спалионицегенерално, а посебно овог типа емитују загађујуће материје (угљен-диоксид, сумпор диоксид, азотови оксиди као и партикуле тешких метала) и канцерогене материје (полицикличне ароматичне угљоводонике, полихлорисане угљоводонике - диоксини и фурани) који настају кроз спаљивање отпада. Такође, спалионице не загађују само ваздух, већ и земљу и воду односно цело животно окружење. Битно је истаћи да и из спалионице излази отпад (гасовити, течни и чврсти). Стога, није потребно само вршити мониторинг већ је потребно вршити и припрему односно прераду отпадних продуката који излазе из спалионице и озбиљно управљање отпадом по закону о управљању отпадом. Ми, долепотписани, такође сматрамо да не постоје гаранције да се на овом нивоу еколошких стандарда и улагања у српском друштву може обезбедити испуњење минимума критеријума који се траже за оваква постројења, као што сматрамо да постоје ефикаснија решења, као што су рециклажа. Не постоји кровни закон или стратегија која регулише и дефинише питања спалионица у Републици Србији. Такође, сматрамо да је недопустив начин на који се пројекат спалионице опасног отпада вратио у градске токове, то јест: тако што је корејском инвеститору дозвољена градња постројења који је на јавни увид изашао са пројектом фабрике соларних панела, што сматрамо могућим актом довођења у заблуду и могућом преваром јавности.                                                                                                                                                                                    II.             

Имајући наведено у виду, потписници Декларације обавезују се да ће даље заједно са грађанима радити у општем интересу и са следећим циљевима: -да се утврди да ли је градња супротна Плану генералне регулације и Информацији одељења за урбанизам Града која је потврдила да намеравана парцела не испуњава услове за грађевинску парцелу јер је изван грађевинског подручја; -да се утврди да ли је мишљење Града о локацији  издато 2019.године нетачно и да ли је довело министарство у заблуду,  будући да је потврђено обавештењем Града да се спорна локација налази на комасационом подручју и да је на том подручју забрањена градња сходно Закону о пољопривредном земљишту. -да се утврди да ли је Град у међувремену усвојио друго и другачије мишљење о локацији. -да се утврди да ли је извршена пренамена земљишта и објекта у међувремену. -да се предузму радње у складу са законом уколико је градња била незаконита, укључујући и рушење. -да се утврди да ли је покренут поступак издавања лиценце за спалионицу опасног отпада и да ли је израђен елаборат о утицају на животну средину. -да се утврди да ли је о наведеном спроведена јавна расправа. -да се утврди одговорност свих актера укључених у спорне трансакције, одлуке и мишљења, укључујући и прекршајну и кривичну одговорност. -да се утврде трансакције којима је корејски инвеститор дошао у посед земљишта.                                                                                                                                                                                 III.             

Ми, долепотписани, обавезујемо се да наш заједнички рад буде настављен све док не буде доказано да  спалионице опасног отпада неће бити на подручју Пожаревца,  а у случају пуштања у рад,  не буде затворена.   Ова Декларација отворена је за подршку и потпис свих грађана и организација, како бисмо заједно могли да предузимамо прокламоване активности и остваримо заједнички циљ на добробит целе заједнице, изузев оних организација и појединаца који, на било који начин, учествују, или су учествовали у активностима повезаним са градњом спорног постројења, обављају или су обављали јавне функције у току трајања поступака везаних за ову градњу и пуштање у рад.  

stop21.jpg

 


Marija Simić Lazarević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Marija Simić Lazarević da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...