Dozvoliti muzičarima da sviraju

Peticija da muzičari počnu svirati i da mesta koja imaju muziku budu otvorena do 1h posle ponoći..

E-mail i broj telefona su vidljivi samo autoru peticije, ne mora te unositi ako ne zelite ...

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Muzičar da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...