Elita 7/ Oduzeti Janušu pas

Janušu i Aneli nebrinu se adekvatno od Vesni, ne prušaju Vesni dovojno pažnju ni ljubavi. Vesna nema nikakav ritam jela i šetnje, vrši nuđu svuga. Nemaju ni uslove. a ni znanja kako se treba postupati prema psi, ni kako treba dresirati psa. Hvala!🙏

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem B.Đukic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...