Četnici nisu heroji

  • Protivno svim naučnim saznanjima, rehabilitovan je  zločinca Nikole Kalebica. Pozivam sve ngo i pojedince da se tome suprotstave!. Ročište je održano u Valjevu i predstavlja najveću sramotu za naš narod!

Za mir!

Protiv fasizma!


Tatjana Tabacki    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Tatjana Tabacki da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...