Peticija protiv nove male mature


Gost

/ #4

2013-09-07 19:11

Kao nastavnik jednog od predmeta kombinovanog testa, ali najpre kao roditelj jednog osmaka koji treba da polaže to čudo zvano mala matura u junu 2014.godine, tražim da, ili matura bude totalno ukinuta, ili da se polaže samo jedan test opšte kulture u kome bi bilo smešteno celokupno gradivo osnovne škole.