Peticija protiv nove male mature

Ne dozvolimo novo eksperimentisanje Ministarstva prosvete odnosno Nacionalnog prosvetnog saveta!
Kombinovani test iz istorije, geografije, hemije, fizike i biologije ne odgovara našem sistemu obrazovanja! 

Naša deca ne treba da budu žrtve novog fijaska Ministarstva prosvete.

Ustanimo protiv nove male mature!


Svetlana Žaki    Kontaktirajte autora peticije