Peticija protiv nove male mature

Dule Momirov

/ #87 mala matura - peticija

2013-10-30 09:09

Svako eksperimentisanje sa učenicima nosi sa sobom nesagledive i nepopravljive posledice po te buduće mlade ljude. NIKO nema pravo da takvo šta radi iz bilo kog ubeđenja ako prethodno nisu urađene sve predradnje koje trebaju biti urađene da bi se predupredio bilo kakav neželjeni efekat.
U ovom slučaju, mislim da smo na takvom nivou da još ni željeni ni neželjeni efekti nisu precizno i sveobuhvatno mapirani, pa samim tim nisu definisane ni predradnje ni preduslovi za bilo šta dalje. Zato, bilo kakvo dalje eksperimentisanje sa našom decom ravno je masovnom kriminalu!
Dule Momirov