Peticija protiv nove male mature

Akademski radnik i otac osmaka

/ #88 Zahvaćeno nenormalno obimno gradivo

2013-10-30 12:17

Oni planiraju deci da daju da polažu "ispit" iz predmeta od kojih su neke slušali i do 6 "semestara". Koji fakultet na svetu ima studenta koji ima ispit koji je slušao 6 semestara. ovo je ludilo.