Peticija protiv nove male mature


Gost

/ #91

2013-11-02 20:03

Završni ispit u osnovnim školama je nepotreban. Za upis u srednje škole, bi bilo dovoljno da same srednje škole objave koji predmeti tj. pojedinačne ocene iz osnovne škole se vrednuju za upis.