Fotografija JESTE autorsko delo!

Zahtevamo od narodnih poslanika da na sutrašnjem zasedanju glasaju protiv predloga autentičnog tumačenja člana 2. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima koji je Skupštini dostavio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavsto. Iz teksta preuzetog sa www.b92.net: 'Usvajanjem pomenutog autentičnog tumačenja, Skupština bi prihvatila da fotografija „koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina“ izgubi autorsko-pravnu zaštitu. Na taj način, jedino autori fotografija (od svih autora autorskih dela) bili bi lišeni autorsko-pravne zaštite.' (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=01&dd=21&nav_category=12&nav_id=1087778)

Drugim rečima, svaka digitalna fotografija moja ili vaša koju okačite online, i svaka digitalna fotografija koju uradi fotograf ili fotoreporter je dostupna svakome i nema nikakvo autorstvo - svi fotografi na taj način ostaju bez pravne zaštite i bez novca od kojeg žive.

"Obična fotografija a posebno one koje su u sastavu novinarskog članka kao ilustracija teksta, su rezultati sključivo mehaničke, rutinske, odnosno fizičke radnje".

U petak je na dnevnom redu Skupštine Srbije predlog Autentičnog tumačenja Zakona o autorskim i srodnim pravima po kome, u najkraćem, nijedna novinska ili stock fotografija neće uživati pravnu zaštitu kao autorsko delo. Argument za ovo je da se digitalne fotografije prave automatski, to jest da ih pravi mašina, a ne čovek, i da je fotoreporter i stock fotograf, citiram, IZVRŠILAC RUTINSKE MEHANIČKE RADNJE.

Ovaj predlog tumačenja prošao je jednoglasno na 163. sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, iako je u oštroj koliziji sa Bernskom konvencijom koju je ratifikovala i naša zemlja, kao i sa međunarodno prihvaćenim normama zaštite autorskih dela. Ukoliko tumačenje bude usvojeno, biće omogućeno neometano objavljivanje tuđih autorskih dela i zarađivanje na njima, od ekskluzivnih novinskih fotografija do stock snimaka.

Potpišite peticiju i zaustavite ovu paradu ludila i tumačenja zakona koji šteti ljudima čiji rad treba da štiti.