Peticija da GU Smederevo organizuje iznošenje komunalnog otpada iz MZ Vranovo

 Poštovane građanke i građani Vranova

  1. Svedoci smo da je u Vranovu formirano više divljih deponija zato što ne postoji organizovano iznošenje smeća i otpada. Najveća deponija je pored Badrike a druge su pored reke Ralje, groblja, ciglane, postoji još nekoliko lokacija gde neodgovorni pojedinci odlažu svoj otpad. Nažalost mesta gde se odlaže otpad su popunjena i sada se otpad odlaže po putu, privatnim posedima čak i po groblju. Izbacuje se komunalni otpad, građevinski šut, leševi uginulih životinja, kancerogena prerađena ulja, tako da su deponije potancijalno veliki izvori zaraze. Molim sve da potpišu peticiju da GU Smederevo započne sa organizovanim iznošenje smeća iz Vranova, takođe i da se očiste trenutne divlje deponije. Zaštita životne sredine treba da bude primarni cilj svake društvene zajednice i nadam se da meštani Vranova imaju snage da se za to izbore. Hvala vam unapred. 

Vranovo nije deponija    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Vranovo nije deponija da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...