Hitno uvođenje parking zone u bloku 28

Mi dole potpisani, stanarke i stanari bloka 28 na Novom Beogradu, zahtevamo od Gradske uprave grada Beograda da hitno započne proces iznalaženja rešenja za problem parkiranja unutar bloka 28 kroz uvođenje posebne parking zone.

Uvođenjem zona u susednim blokovima problem sa parkingom se prelio u blok 28 tako da se ne samo u toku radne nedelje već i vikendom javlja problem parkiranja za stanare. Problem se podjednako javlja kako u toku radnog vremena, tako i u večernjim satima jer većina firmi u našem, ali i okolnim blokovima rade u tri smene. 

Nedavnim isrctavanjem parking mesta došlo je do umanjenja broja raspoloživih mesta jer su prolazi između parking mesta iscrtani kao ulica. 

Mišljenja smo da se problem može rešiti uvođenjem posebne vremenski ograničene zone parkiranja, koju bi stanari plaćali na osnovu mesta prebivališta kao i iscrtavanjem dodatnih parking mesta na postojećim asfaltnim površinama gde god je to moguće.

Dodatno navodimo da smo protiv pretvaranja okolnih zelenih površina u parking mesta zbog višestrukog negativnog uticaja na životnu okolinu. 


Jasmina Slankamenac    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Jasmina Slankamenac da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...