Hoćemo vrtić-lokacija nepoželjna


  1. HOĆEMO VRTIĆ – LOKACIJA NEPOŽELJNA

Podržavamo dobre inicijative, ali ne podržavamo izbor lošeg rešenja.

 

Na sednici Skupštine Grada Vršca 13.08.2021. godine dato je, odbornicima VF, obrazloženje da bi za građenje desetog objekta vrtića u Gradu Vršcu bila najpovoljnija lokacija prored Gerontološkog centra. Smatramo da Gradu Vršcu treba novi objekat vrtića zbog porasta broja interesenata, ali je lokacija nepodesna iz sledećih razloga: gradio bi se još jedan objekat na ostacima izmeštenog nemačkog groblja – to ponovo zadire u osećanja nemačke nacionalne zajednice, gustina saobraćaja je izuzetno velika – saobraćaj je znatnim delom usmeren u pravcu Doma zdravlja i Opšte bolnice Vršac, prevelika je buka kako za stanovnike Gerontološkog centra tako i za buduće korisnike smeštaja najmlađe populacije usled visoke frekvencije vozila različitog tipa, neposredna blizina trafoa sa dodatnim rizicima, gubitak još jedne zelene površine.

 

Građanke i građani Grada Vršca podržite našu peticiju kako bi se gradske vlasti opredelile za povoljniju lokaciju budućeg desetog objekta vrtića u Gradu Vršcu.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem LSV VRŠAC VF da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...