За праву шуму и уређену градску плажу / Igazi erdőért és rendezett városi strandért

Ми, доле потписани грађани, захтевамо да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покрене поступак измене Основе газдовања шумама Газдинске јединице ”Горњи Банат”, чији је корисник ЈВП ”Воде Војводине”, тако што ће се након сече шуме у одељењу 6, досек ”б” (на обали Тисе код градске плаже) уместо планиране поновне садње плантаже клонске тополе, ова површина пошумити одговарајућим аутохтоним (домаћим) дугоживећим врстама.

Mi, alulírott polgárok, követeljük, hogy a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium indítsa el a GJ „Gornji Banat“, azaz a JVP „Vode Vojvodine“ erdőgazdálkodási alapszabályzatának megváltoztatását, és ennek értelmében a 6. osztály „b“ részlegében (a Tisza parton a városi strandnál) a tervezett klónozott nyárfák ültetése helyett ezt a területet a megfelelő hosszú életű, hazai, őshonos fafajtákkal ültesse be.

 

На обали Тисе, на нашем омиљеном купалишту, сече се шума која је ту вештачки подигнута пре 34 године. Нако сече поново ће бити засађене клонске тополе, чију сечу можемо очекивати након нових 20 година. Помирили смо се са чињеницом да ову сечу не можемо спречити, али смо тражили да се ту посади права шума, односно домаће врсте дрвећа, уместо нове плантаже техничког дрвета.  Надлежним органима поднели смо иницијативу за измену шумске основе за ГЈ „Горњи Банат“. По закону, ако се током спровођења шумске основе измене околности, извршиће се њихова измена и допуна. По тумачењу Управе за шуме „нису испуњени услови за налагање измена и допуна овог документа“, тако да наша иницијатива није прихваћена.

Сматрамо да је исказана потреба нас грађана Сенте и Чоке какву шуму желимо у свом непосредном окружењу више него довољна „измењена околност“, којом се испуњава законски услов и да се може покренути поступак измене шумске основе.

Ми који живимо у Сенти  и Чоки имамо највише права да одлучимо какву шуму желимо у свом окружењу, какав квалитет животне средине желимо да имамо. Права шума је и први корак ка коначном решавању проблема уређења нашег купалишта. 

Тражимо да:

-               Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покрене поступак измене Основе газдовања шумама Газдинске јединице „Горњи Банат“, тако што ће се након сече шуме у одељењу 6, одсек „b“, на обали Тисе, уместо планиране поновне садње плантаже клонске тополе, ова површина пошумити одговарајућим аутохтоним, дугоживећим врстама.

-               Скупштина општине Сента и Чока на следећој седници донесу иницијативу за измену Основе газдовања шумама ГЈ „Горњи Банат“, коју ће упутити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

A Tisza partján, a mi közkedvelt strandunkon kivágják az erdőt, amelyet 34 évvel ezelőtt telepítettek. Az erdőirtás után ismét klónozott nyárfákat akarnak oda ültetni, amelyeket újabb 20 év után ismét ki kell majd vágni. Belenyugodtunk a ténybe, hogy ez a mostani erdőirtás megakadályozhatatlan, viszont azt kérjük, hogy igazi erdőt ültessenek a kivágott fák helyébe, vagyis hazai fafajtákat telepítsenek, s ne technikai fákat. Az illetékes szerveknek benyújtottunk egy kezdeményezést, melyben kérjük a GJ „Gornji Banat” erdőgazdálkodásának megváltoztatását. A törvény értelmében amennyiben az erdőgazdálkodás során megváltoznak a körülmények, lehetőség van az alapszabályzat módosítására és kiegészítésére. Az Erdőgazdálkodási Igazgatóság (Uprava za šume) azzal érvelt, hogy „nincsenek meg a feltételek e dokumentum módosítására és kiegészítésére”, és ezzel elvetette a kezdeményezésünket.

Véleményünk szerint azonban Zenta és Csóka polgárainak igenis van beleszólásuk abba, hogy milyen erdőt szeretnének látni a közvetlen környezetükben, és ez épp eléggé „megváltozott körülmény”, mely eleget tesz annak a törvényi feltételnek, hogy eljárást lehessen indítani az erdőgazdálkodási alapok megváltoztatására.

Nekünk, akik Zentán és Csókán élünk, teljes mértékben jogunk van eldönteni, hogy milyen erdőt szeretnénk látni a környezetünkben, milyen minőségű élettérre tartunk igényt. Egy igazi erdő lenne az első lépés a strand rendezésének ügyében is.

Kérelmezzük, hogy:

-               A Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium indítsa el a procedúrát a GJ „Gornji Banat” erdőgazdálkodási alapszabályzatának megváltoztatására, és a 6-os osztály “b” részlegén, a Tisza partján elvégzett erdőirtás után ne klónozott nyárfákat ültessen oda ismét, amint az tervbe van véve, hanem hazai, autochton, hosszú életű fafajtákkal ültesse be ezt a területet.

-               Zenta és Csóka község közgyűlése a következő ülése kezdeményezzék a GJ „Gornji Banat” erdőgazdálkodási alapjainak megváltoztatását, és ezt a kezdeményezést továbbítsák a Mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási Minisztériumba.

 

Organizator: Pokret građana "Odbranimo našu okolinu" / Polgári mozgalom   ”Védjük meg környezetünket

www.facebook.com/groups/odbranimo.nasu.okolinu/

91987113_10222127470959700_5746847781725667328_o.jpg116298436_10223354944045760_2729683610102707085_o.jpg100058404_10222691089009799_3171761278544773120_o.jpg116745714_10223368069373885_1322774272128681467_n.jpgMina-Delic-DSCF2293.jpg99140966_10222664394062442_6828429235300859904_o.jpgMina-Delic-DSCF0988.jpg91796692_10222128777912373_7046038894428553216_o.jpg91908179_10222128781072452_8266878117046386688_o.jpg

 


Mina Delić, Odbranimo našu okolinu / Védjük meg környezetünket    Kontaktirajte autora peticije