"Imaj smelosti da budeš razuman", istorija se ne zatrpava

Republičkom zavodu za zaštitu spomenika i kulture

Ul. Radoslava Grujića br. 11

11000 Beograd, Srbija

 

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani zahtevaju stopiranje rešenja o zatrpavanju bazilike na lokalitetu Kladenčište.

Nepostojanje strategija koje bi obuhvatile promociju kulturnog nasleđa, saradnju ustanova kulture međusobno uzima danak. Poboljšanje međuresorne saradnje između kulture i turizma, informisanosti građana i potrebe za edukacijom na temu kulturnog blaga i učešća u njegovom očuvanju je neminovnost i podstrek potpisnika ove peticije.

Na lokalitetu Kladenčište (atar sela Špaj), kod Bele Palanke, na površini od oko 1200m2, Republički zavod za zaštitu spomenika i kulture je 2013. započeo istraživanje jednobrodne građevine sa apsidom na istočnoj strani i prostorijom na severnoj strani koja je imala funkciju krstionice.

Unutar i u okolini objekta, nalazi bronzanog novca ukazuju na postojanje starijeg objekta koji je verovatno podignut u drugoj polovini 4. veka, a dograđen je i obnavljan u 6. veku (vreme Cara Justinijana 527.-565.). Pored nalaza bronzanog novca tokom istraživanja od ostalog pokretnog arheološkog materijala pronađene su bronzane fibule, gvozdeni predmeti – nož, deo brave i jedan predmet nepoznate namene za koji se predpostavlja da može biti deo kožne torbice.

Prilikom iskopa rovova u cilju definisanja temeljne zone zidova crkve, registrovani su sporadični nalazi praistorijske keramike što upućuje na zaključak da se radi o višeslojnom lokalitetu.

Valorizaciju objekta je izvršila komisija koju su činili prof. dr Mihajlo Milinković, prof. dr Čedomir Vasić i mr Aleksandar Aleksić. 

 

Foto/Tanjug


Aleksandra Ilić    Kontaktirajte autora peticije