"Imaj smelosti da budeš razuman", istorija se ne zatrpava

Republičkom zavodu za zaštitu spomenika i kulture

Ul. Radoslava Grujića br. 11

11000 Beograd, Srbija

 

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani zahtevaju stopiranje rešenja o zatrpavanju bazilike na lokalitetu Kladenčište.

Nepostojanje strategija koje bi obuhvatile promociju kulturnog nasleđa, saradnju ustanova kulture međusobno uzima danak. Poboljšanje međuresorne saradnje između kulture i turizma, informisanosti građana i potrebe za edukacijom na temu kulturnog blaga i učešća u njegovom očuvanju je neminovnost i podstrek potpisnika ove peticije.

Na lokalitetu Kladenčište (atar sela Špaj), kod Bele Palanke, na površini od oko 1200m2, Republički zavod za zaštitu spomenika i kulture je 2013. započeo istraživanje jednobrodne građevine sa apsidom na istočnoj strani i prostorijom na severnoj strani koja je imala funkciju krstionice.

Unutar i u okolini objekta, nalazi bronzanog novca ukazuju na postojanje starijeg objekta koji je verovatno podignut u drugoj polovini 4. veka, a dograđen je i obnavljan u 6. veku (vreme Cara Justinijana 527.-565.). Pored nalaza bronzanog novca tokom istraživanja od ostalog pokretnog arheološkog materijala pronađene su bronzane fibule, gvozdeni predmeti – nož, deo brave i jedan predmet nepoznate namene za koji se predpostavlja da može biti deo kožne torbice.

Prilikom iskopa rovova u cilju definisanja temeljne zone zidova crkve, registrovani su sporadični nalazi praistorijske keramike što upućuje na zaključak da se radi o višeslojnom lokalitetu.

Valorizaciju objekta je izvršila komisija koju su činili prof. dr Mihajlo Milinković, prof. dr Čedomir Vasić i mr Aleksandar Aleksić. 

 

Foto/Tanjug


Aleksandra Ilić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Aleksandra Ilić da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook