Inicijativa za korišćenje besplatnih udžbenika iz Fondacije Alek Kavčić u osnovnim školama u Pirotu

Poštovani roditelji, nastavnici, učitelji...

poznata je inicijativa o besplatnim užbenicima koju je pokrenula Fondacija Aleka Kavčića, koja nama roditeljima, našoj deci, njihovim učiteljima i nastavnicima daje višestruke mogućnosti. Imajući u vidu da roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju obrazovanje za svoje dete (što je zagarantovano Članom 26. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija), odlučili smo da  putem ove Peticije ostvarimo pravo na besplatne udžbenike. 

U tom kontekstu, podsećamo vas da je:

1. Članom 71. Ustava republike Srbije zagarantovano pravo na besplatno obrazovanje svakom pojedincu,

2. Članom 4. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju regulisano da svako lice ima prava na besplatno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje u javnoj školi. Učenik javne škole može besplatno da koristi knjige, školski materijal, prevoz, ishranu, kao i smeštaj kada je potrebno, u skladu sa zakonom.

3. Fondacija Aleka Kavčića i njihov sajt https://www.besplatnabiblioteka.com/ nam omogućavaju da naša deca ostvare svoja prava iz gore navedenih zakonskih regulativa.

4. Užbenici su dostupni u PDF formatu i mogu se skidati sa sajta i koristiti bez ograničenja

5. Svako može koristiti udžbenike sa sajta za lične potrebe. Cena od 1 dinara po strani koju Fondacija naplaćuje za zvanično odštampane (u boji, ukoričene, po svim standardima štampe) je zanemarljiva u odnosu na dosadašnje cene užbenika.

6. Svi užbenici su odobreni od Ministarstva prosvete RS i kao takvi zadovoljavaju sve kvalitete propisane pravilnikom. 

7. Takođe na ovaj način podržavamo i domaće izdavače (Zavod za užbenike, Infotehnika) čime čuvamo srpsko pismo, istoriju, kulturu koju ostavljamo deci.

8. Pozivamo se na član zakona o užbenicima koji glasi: Izuzetno, odluku o promeni užbenika može doneti nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu, o čemu u roku od 8 dana od dana donošenja odluke obaveštava Ministarstvo.

Na osnovu svega navedenog, a uzimajući u odzir da sve zemlje Evrope (izuzev Srbije i BIH) imaju besplatno obrazovanje, želimo da omogućimo deci besplatno i kvalitetno obrazovanje, bez "upliva" tržišne konkurencije i nametanja pritisaka različitih izdavača.

Unapred, hvala na podršci.


Marija Šarović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Marija Šarović moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...