Isključenje sa Toplifikacije Ukidanje odluke koja se tiče uslova za isključenje sa sistema daljinskog grejanja Grada Sremska Mitrovica

Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, održanoj dana 29.05.2020. godine doneta je Odluka o uslovima isporuke i snabdevanja toplotnom energijom(Odluka) .

U Članu 93. i Članu 94. ove Odluke navedeni su uslovi za isključenje koji sam postupak isključenja čine gotovo nemogućim, odnosno iziskuju nesrazmerne troškove.

Između ostalog, korisnik usluge grejanja je dužan da:

-izradi idejni projekat objekta koji se isključuje, koji predviđa rekonstrukciju mašinskih instalacija i/ili toplotne podstanice tako da se zadovolje sledeći uslovi: izmeštanje svih zajedničkih delova mašinske instalacije za grejanje iz prostora koji se isključuje, rekonstrukcija zidova prema susednim stanovima, rekonstrukcija međuspratnih konstrukcija prema susednim stanovima i/ili poslovnim prostorima, da korisnik snosi sve troškove u skladu sa idejnim projektom...

Idejni projekat može da izradi pravno lice, odnosno preduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije... Ako je idejnim projektom predviđeno izmeštanje cevne mreže iz prostora, potreban je i hidraulični presek cevne mreže...

 

Pored svega nevedenog, korisnici usluga su primorani da ostanu priključeni na sistem daljinskog grejanja, koje je nekvalitetno, sa nepoštovanjem perioda isporuke grejanja i sa temperaturom u stanovima koja je daleko ispod predviđene.

S' obzirom na sve navedeno, pozivaju se svi zainteresovani građani da svojim potpisom ove, online peticije pomognu da se pokrene postupak ukidanja pomenute Odluke i nezadovoljnim korisnicima omogući isključenje sa sistema daljinskog grejanja.

 

Grupa građana "Grad za sve nas"416620330_899218862203945_5589342471686352176_n.jpg


Grad za sve nas    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Grad za sve nas da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...