Izgradnja prve osnovne škole u naselju Vojvode Vlahovića, Beograd

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани, подносе и захтевају одговор на 

ПЕТИЦИЈУ 

За изградњу прве основне школе у насељу Војводе Влаховића, општине Звездара и општине Вождовац 

Насеље Војводе Влаховића које територијално припада двема општинама, Звездара и Вождовац, једно је од млађих насеља на територији града Београда, како по периоду постојања, тако и по структури становништва. У насеље које се убрзано гради, али без одговарајуће инфраструктуре, најмлађи становници, будућност Србије - деца насеља немају адекватне услове за свој развој, јер свакодневно морају да путују километрима далеко, неадекватним јавним превозом (инфраструктура насеља може да трпи само мини аутобусе) у три околне основне школе које могу да их приме. Како насеље има преко 10.000 нових становника, од тога њих преко 1.000 млађих узраста до 15 година, и како се годишње шири за скоро 1.000 нових становника због експанзије градње  проблеми се нижу, а незадовољство је све веће. 

Сходно већ усвојеном плану детаљне регулације ( у наставку ПДР), објављеном у Службеном листу града Београда бр. 14/05 каже се следеће:   

Скупштине града Београда на седници одржаној 30. маја 2005. године, а на основу Члана 54. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, број 47/03) и Члана 31. Статута града Београда (’’Службени лист града Београда’’, бр. 14/04 и 30/04) донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЧЕТИРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ – НАСЕЉЕ ‘‘“ПАДИНА‘‘ 

Где је усвојено: 

Б.3.4.1. у блоку 14 - Предшколска установа на КП 1009/3 КО Велики Мокри Луг, оријентациони број деце 130, површина грађевинске парцеле 1.900 м2, потребна бруто изграђена површина 900 м2, максимална спратност = П+1, С=30% 

Б.3.4.2. Основна школаНа подручју плана предвиђена је једна локација за основну школу и то у блоку 15. Укупно потребни капацитети које обезбеђује план су: оријентациони број ученика 1.200, 40 одељења, 28 наставних просторија, површина парцеле 18.000м2, бруто изграђена површина објекта 5.400 м2, максимална спратност = П+2-П+3, С=70% 

КО Велики Мокри Луг / д.л. 4, Р=1:2.500

целе: 988; 989; 991

део: 974; 986; 985; 984; 979; 982/1; 983; 990; 992; 996/1; 996/2; 1000; 1001; 987  

Због свега наведеног, доле потписани грађани захтевају одговоре и конкретно решење овог проблема. Како на решавање овог проблема чекамо и добијамо обећања још од 2005.године, 1.200 ДЕЦЕ НАСЕЉА ВАС МОЛИ за безбедније и безбрижније детињство!


Marko Mladenović / Moje naselje    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Marko Mladenović / Moje naselje moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...