Mentalno zdravlje kao obavezan predmet u osnovnim i srednjim skolama

Mentalno zdravlje predstavlja ključni faktor u našem životu i utiče na naše fizičko zdravlje, lični razvoj, uspeh u poslu i društvene odnose. Uprkos tome, mnogi ljudi i dalje imaju malo razumevanja o tome šta mentalno zdravlje zaista znači i kako ga održavati.

 

Uvođenje predmeta mentalno zdravlje u osnovne i srednje škole može imati pozitivan uticaj na razvoj dece i mladih. Prvo, može da pomogne u otkrivanju i lečenju mentalnih poremećaja koji su sve češći kod mladih. Uz to, učenje o mentalnom zdravlju može pomoći u razbijanju stigme i predrasuda koje se često vezuju za mentalne poremećaje.

 

Drugo, predmet mentalno zdravlje može pružiti alate za rešavanje problema, poboljšati emocionalnu inteligenciju i komunikacijske veštine, a takođe i pomoći u stvaranju zdravijih međuljudskih odnosa. To bi moglo da pomogne u smanjenju vršnjačkog nasilja i drugih problema sa kojima se suočavaju mnogi tinejdžeri.

 

Konačno, učenje o mentalnom zdravlju može pomoći u pripremi mladih ljudi za budućnost, jer je mentalno zdravlje ključni faktor za postizanje uspeha u svim životnim sferama. Kako se životni izazovi i stresori povećavaju sa godinama, važno je da mladi steknu svest o tome kako održati svoje mentalno zdravlje.

 

Zbog svega ovoga, uvođenje predmeta mentalno zdravlje u osnovne i srednje škole bi moglo da bude od vitalnog značaja za razvoj zdrave i srećne generacije mladih ljudi.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Jelena moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...