MI NE ŽIVIMO , MI PREŽIVLJAVAMO JER SMO U DUŽNIČKOM ROPSTVU

Zbog ugroženosti i nepoštovanja naših prava zagarantovanih Ustavom Republike Srbije, Revidiranom Socijalnom Poveljom i Dekretom Ujedinjenih Nacija o zaštiti ljudskih prava, potpisujemo ovu peticicu po kojoj ćemo u daljem radu postupati. Svi mi, građani Republike Srbije, korisnici kredita u švajcarskim francima, a i članovi naših porodica, osećamo se kao dužnički robovi stranaca, i naši životi su u rukama kamataša, koj na našim plećima stiču veliko bogatstvo, a sve to uz podsticaj i odobravanje državnih institucija.

Pravo porodice na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu ima za cilj da podstakne razvoj porodice, kao osnovne jedinice zajednice. Ono nalaže preduzimanje mera od strane države u cilju unapređenja ekonomske, pravne i socijalne zaštite porodičnog života. Smatramo da su nam ugrožena osnovna životna prava i to:

1. Pravo na život - mi ne živimo , mi preživljavamo

2. Pravo na stanovanje 

3. Pravo na kolektivno pregovaranje

4. Rad sudova i tužilaštva je u korist vlasnika naših života , a ne nas ( nezavisno , nepristrasno i postupanje u razumnom roku )

5. Rad državnih institucija , je na štetu svih nas , a u korist vlasnika naših života i naše imovine

 


Regionalni centar Mobing - Niš    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Regionalni centar Mobing - Niš da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...