Milica Pavlović za predstavnika Srbije na Evroviziji 2024

Potpišite našu peticiju ukoliko se slažete da Milica treba da bude predstavnik Srbije. 


Dominatori 💘    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Dominatori 💘 da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...