GRAĐANI SE PITAJU - STOP PARTITOKRATIJI

Polazeći od sljedećih činjenica:

-da je većina naroda Crne Gore, na posljednjim parlamentarnim izborima, glasala za promjenu partijskog sistema upravljanja državom

-da i oni koji nijesu glasali za tu promjenu su manje ili više svjesni da je partijski sistem upravljanja državom loš, neodrživ i kontraproduktivan

- da smo glasali da partijska knjižica ne bude prednost pri zapošljavanju i da su se, između ostalog, na tu činjenicu naslanjale i kampanje partija nove vladajuće većine

- da smo glasali da naša djeca ne moraju biti članovi stranaka da bi imali startnu životnu prednost, benefite i prava koja im svakako pripadaju

- da su stranke koje čine parlamentarnu većinu obećale demontažu DPS/SD/BS sistema partijskog zapošljavanja

- da su stranke parlamentarne većine, umjesto obećanog, po partijskom ključu dogovorile podjelu članstva u upravnim odborima i odborima direktora u firmama u državnom vlasništvu, kao i u raznim Agencijama, Upravama i drugim institucijama u kojima se upravljanje vrši u korist građana Crne Gore

- da su stranke parlamentarne većine, suprotno zakonu, dogovorile podjelu određenih funkcija koje se biraju konkursom

- da jedino oko čega su poslanici u parlamentu saglasni, bez obzira ko je na vlasti, su besprizorno visoke zarade

- da smo svjesni da u Crnoj Gori postoji višak zaposlenih u javnoj administraciji, kako na državnom tako i na lokalnom nivou i da je javni sektor potrebno rasteretiti a ne ga dodatno opteretiti u godini najveće krize

- DA SU GRAĐANI TI KOJI SE PITAJU

-PREDLAŽEMO da Parlament Crne Gore, u formi kojoj god želi, usvoji obavezujući pravilnik kojim se naknada za rad i imenovanja u upravnim odborima, odborima direktora i menadžmentu u firmama u državnom vlasništvu, kao i u raznim Agencijama, Upravama i drugim institucijama u kojima se upravlja u korist građana Crne Gore definiše na sljedeći način:

1) Naknada za rad za članove OD sa većinskim državnim kapitalom se određuje u visini od 200€ za članove i 250 € za predsjednika Upravnog odbora/Odbora direktora/Savjeta, a u slučaju da kompanija ostvari poslovnu dobit moguć bonus u visini dvije mjesečne naknade za članstvo u OD / UO 

2)Izvršnim direktorima u kompanijama u državnom vlasništvu koja ne ostvaruju dobit mjesečna zarada se definiše u neto iznosu od 700€, a ukoliko ostvaruje dobit iz redovnih poslovnih aktivnosti u neto iznosu 1000€. Godišnji bonus je moguć, ako ima dobiti iz redovnih poslovnih aktivnosti, na nivou 2 mjesečne zarade. Pomoćnici, načelnici i ostali viši menadžment ne mogu primati više od zarade izvršnog direktora umanjene za 10%, dok je kod srednjeg menadžmena zarada utvrđena na maksimalnom nivou od 80% plate izvršnog direktora.

Moguće je uvećanje za minuli rad. Nema varijabila na zarade, bez u slučajevima izuzetnih poslovnih rezultata uz saglasnost Vlade Crne Gore.

Izuzetak od ovih pravila su izabrani direktori koji imaju iskustvo u realnom sektoru u zemlji i inostranstvu preko 12 godina od čega minimum 6 u struci... sa njima je moguće zaključiti menadžerski ugovor.

Ova pravila se ne primjenjuju na zaposlene u zdravstvu, školstvu, policiji, vojsci i naravno pravosudnim organima.

Pravila navedena pod tačkama 1) i 2) se odnose i na zaposlene u kompanijama kojima upravljaju lokalne samouprave, a u lokalnoj samopravi se vrši usklađivanje plata sa platama izvršnih direktora i menadžmenta u državnim firmama koje ostvaruju dobit.

3)Poslanicima smanjiti zarade na baznu zaradu od 700€, a koja može bit uvećana za minuli rad

4)Menadžment državnih kompanija ne smije da ima izuzev jedno vozilo za protokolarne potrebe. Izuzetak su naravno inspekcijske i stručne službe. Upotreba vozila za privatne potrebe,a naročito odlazak kući istim, se kažnjava u visini šest zarada. 

Pravila u vezi broja i korišćenja službenih automobila se odnose i na zaposlene u zdravstvu, školstvu, policiji, vojsci i  pravosudnim organima.

Pozivamo sve građane Crne Gore, bez obzira na nacionalna, politička, vjerska i druga opredjeljenja, da podrže ovu peticiju, jer ovo je u NAŠEM INTERESU. 

Političke partije su, sve do jedne, u kampanji navodile da će raditi u interesu građana, a ne u ličnom finansijskom interesu.

Neka pređu sa riječi na djela!!!received_409293173694537.jpeg
 

 

 


STOP PARTITOKRATIJI    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem STOP PARTITOKRATIJI da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...