Ne damo Savski nasip - STOP uništavanju nasipa

savski_nasip.jpg

Mi, dole potpisani građani, zahtevamo da se zaustavi dalje ugrožavanje Savskog nasipa, odnosno ugrožavanje bezbednosti i imovine ogromnog broja ljudi koji se nalaze u području koje nasip štiti od poplava. 

Savski nasip je godinama ugrožen, ali najnoviji radovi dodatno zabrinjavaju, jer ih protivzakonito sprovode oni koji bi trebalo da ga čuvaju. Na nasipu je zabranjena bilo kakva gradnja ili bušenje, a gradska vlast nema potrebne dozvole kako bi se ovi radovi izvodili, zbog čega su građani već pokrenuli više pravnih procesa i svojim telima blokirali početak radova. 

Zbog toga hitno zahtevamo: 
1) Zaustavljanje svih radova i vraćanje nasipa u prvobitno stanje 

2) Pronalaženje alternativnog rešenja za postavljanje infrastrukture koje ne krši zakon i sanacija svih postojećih oštećenja i vađenje nelagalno postavljenih creva.

3) Konkretno, a ne formalno uključivanje svih građana u donošenje odluka o rekonstrukciji keja i planiranju blokova

Najnoviji pokušaj bušenja nasipa samo je jedan od problema koji ugrožavaju našu zajedničku bezbednost. Na nasipu je divlje izgrađen ogroman broj trajnih objekata koji ugrožavaju kako zaštitnu ulogu nasipa, tako i vodoizvorište i reni bunare. Iako je zabranjeno, nasipom se voze automobili vlasnika nelegalnih objekata, a po njemu se čak kreću i teški kamioni koji prenose materijal za njihovu gradnju. Na preko sto mesta nasip je već izbušen manjim instalacijama nelegalnih objekata, a vlast umesto da sve ovo spreči, sada namerava da dodatno izbuši nasip na najmanje tri mesta, cevima od preko 30cm. 

Obala reke Save zagušena je ogromnim brojem često gigantskih splavova, od kojih građani jedva da vide reku. Sve ovo nam govori da je neophodna ozbiljna sanacija Savskog nasipa i Savskog keja. Umesto toga, gradska vlast je odabrala put koji može voditi samo katastrofi. 

Brojna udruženja građana godinama upozoravaju na problem sa Savskim nasipom, a vlast ignoriše njihove zahteve i proteste.  

Podelite ovu peticiju sa svojim prijateljima i pozovite ih da svojim potpisom podrže ideju da se Savski nasip zaštiti tako da bude i odbrana od poplava i prirodna oaza kakvu građani Beograda zaslužuju.


Ne damo Savski nasip    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Ne damo Savski nasip da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...