Ne dozvolimo izgradnju radio bazne stanice RBS Sušćepan

Ovo je  prvi put da se stanovništvo izlaže elektromagnetnim frekvencijama 5G opsega i da se radio bazne stanice plasiraju u naseljenim područjima, ciljano birajući mala i, po nečijoj proceni, “neuka” naselja, sa niskim procentom meštana i visokim procentom vlasnika “vikendica”. Uprkos naizlged “niskom” broju Vaših žrtvovanih sugradjana (meštana Sušćepana, Trebisina i Ratiševine), ispravna procena rizika po zdravlje, zasnovana u potpunosti na naučnim dokazima, podjednako je potrebna da bi se potvrdili dugoročni rizici po zdravlje ljudi i uticaj na celokupnu životnu okolinu (floru i faunu). Ta vrsta procene do danas ne postoji nigde na internacionalnom nivou. Podsećamo da je gradjenje RBS predvidjeno na samo 36m od prve naseljene kuće na Sušćepanu, dok pravilnik o održavanju stanice strogo zabranjuje zadržavanje radnika u okolini stanice duže od 6 minuta! Naučno je dokazano da minimalna distanca od naseljenog područja ne sme da bude manja od 100m, a zakonom je zabranjeno da se RBS grade u blizini škola, vrtića, bolnica itd. Hronična izloženost stanovništa, flore i faune elektromagnetnom polju planirane radio stanice je jednostavno nedopustiva. 1 Sve da i postoji pseudo garancija Telekoma o bezbednosti postavljanja ove RBS, Sušćepan, Ratiševina i Trebisin sigurno nisu mesta gde se može očekivati velika upotreba tehnologije 5G (kao što mogu biti npr. aerodromi, autobuske stanice, hoteli, plaže ili tržni centri). Ne razumem svrhu postavljanja RBS baš u ovom području: ako tvrde da nije štetna po životnu sredinu, a stanovnici svih ovih naselja (i ne samo ovih) su protiv njenog postavljanja, zašto je ne postaviti tamo gde će biti sigurno korisnija i gde je stanovništvo želi, ako je igde želi? Ko ustvari želi RBS kraj sopstvene kuće? Stanovnici Sušćepana sigurno ne. Jedino logično obrazloženje koje se samo nameće, gore pomenuto, je da su smisleno izabrana zabačenija vikend-naselja jer većina vlasnika ne boravi u njima tokom cele godine, pa samim tim “nepostojeći” rizik hronične izloženosti elektromagnetnim talasima postaje automatski manje “hroničan”, bez ikakve brige o zdravlju za Telekom “malobrojnih” meštana koji su se angažovali svim snagama da sakupe sve nas “vikendaše” i pokušaju da spreče izgradnju kako mogu i znaju.


Tatjana Gajić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Tatjana Gajić moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...