Za zaštićena područja bez kvadova i motora!

foto_copy.jpgPre nego što kupimo ili iznajmimo kvad/motor i odemo da se vozimo po Fruškoj gori treba da znamo da je vožnja motornim vozilima u zaštićenim područjima zabranjena Zakonom o zaštiti prirode (Član 56, Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi)

Pravilnik definiše upravljač - NP Fruška gora (Član 10, stav 2) koji kaže:
"Nije dozvoljena vožnja motora (motocikli) po šumskim putevima i stazama po nacionalnom parku."

Pored toga ulaskom motornih vozila u zaštićeno područje krše se odredbe (Član 2) I, II, III stepena zaštite kao npr:
10. Uznemiravanje i uništavanje ptica, oštećivanje i uništavanje njihovih gnezda, jaja ili mladunaca, prisvajanje i uništavanje drugih divljih vrsta životinja koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili su zaštićene na drugi način u skladu sa zakonom.
12. Branje, oštećivanje ili uništavanje biljaka koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili su zaštićene na drugi način u skladu sa zakonom...

Takođe želimo da skrenemo pažnju na ugrožavanje bezbednosti ljudi koje je definisano Krivičnim zakonikom.

Zaštićena područja su područja koja imaju izraženu geološku, biološku, ekosistemsku i/ili predeonu raznovrsnost i zbog toga se aktom o zaštiti proglašavaju zaštićenim područjima od opšteg interesa. Pored navedenih vrednosti, definisana su i staništa vrsta ptica i drugih migratornih vrsta značajnih u skladu sa međunarodnim propisima, koja se mogu proglasiti za zaštićena područja od opšteg interesa.

Ovom peticijom želimo da skrenemo pažnju na gorući problem sve masovnije upotrebe motornih vozila (kvadova, motora) u zaštićenim područjima kao i problem sa kojim se susreću stanovnici naseljenih mesta koji su često izloženi prevelikoj buci i ugrožavanju bezbednosti.
 
Takođe želimo da podstaknemo nadležne institucije da hitno regulišu kretanje kvadova i enduro motora u zaštićenim područjima i naseljenim mestima.

Za više informacija pogledajte našu debatu sa kvadistima u jutarnjem programu NOVAs odnosno panel diskusiju "Kvadovi u zaštićenim područjima, zašto NE". Panel se bavi problemima zaštićenih područja kao i rešenjima. 

Posetite naš sajt o Fruškoj gori Fruškać.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Fruškać da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...