Novi cjenovnik za turisticke vodice, sa stupanjem na snagu 2023. godine

Potpisivanjem ove peticije saglasan sam sa odlukama navedenim u tekstu dolje:

 

  CIJENE TURISTIČKOG VOĐENJA U CRNOJ GORI - SEZONA 2023    

Kulturno-istorijske ture u trajanju DO:   ·       

1h – 50,00 EUR ·        2h – 60,00 EUR ·        4h – 80,00 EUR ·        5h – 90,00 EUR ·        6h – 100,00 EUR ·        8h – 120,00 EUR ·        10h – 140,00 EUR    

Pješačke ture u trajanju:   ·        Do 8h – 140 EUR ·        Preko 8h – cijena po dogovoru sa agencijom  

Transferi: ·        Aerodrom Tivat – 50 EUR ·        Aerodrom Podgorica – 50 EUR ·        Aerodrom Dubrovnik – 80 EUR  

Napomene: ·        Za izlete duže od 10 sati visina dnevnice će se određivati dogovorom za svaku specifičnu turu. ·        Navedene cijene su NETO (bez PDV-a) ·        Navedeni cjenovnik je važeći isključivo za period od 01.01.2023. do 31.12.2023; o eventualnim izmjenama cjenovnika za sezonu 2024. turističke agencije će biti blagovremeno obaviještene u toku 2023. ·        Za vođenje grupa većih od 35 pax agencija je dužna da obezbijedi ISPRAVNE audio uređaje o kojima će brigu voditi vodič onoliko koliko je to razumno moguće u toku ture ·        Vodič NEĆE podlijegati naplati odštete za audio uređaj ukoliko je oštećenje ili gubljenje audio uređaja bilo jasna i direktna krivica gosta (što je uglavnom slučaj). Shodno dobroj praksi, vodič će klijentima objasniti da su dužni vratiti uređaje na kraju izleta, ili u toku izleta u slučaju da ga napuste ranije. ·        Za grupe preko 55 pax za kulturno-istorijske ture potrebno obezbijediti dodatnog vodiča ·        Za grupe preko 15 pax za pješačke ture potrebno obezbijediti dodatnog vodiča         Obaveze turističkog vodiča:   ·        Dolazak u na mjesto početka ture 30 minuta prije početka (umjesto dosadašnjih 45 ili 60 min). Ovo se odnosi na sve turističke programe. ·        Detaljno upoznavanje sa programom, satnicom, posebnim detaljima ture, posebno navedenim detaljima o gostima u grupi i svim ostalim potrebnim tehničkim detaljima bitnim za određivanje navedenog izleta. Za višednevne ture i nekoliko dana unaprijed kako bi se na vrijeme raščistili eventualni nesporazumi. ·        Pridržavanje navedenih pravila kako su propisana od strane svake agencije i izbjegavanje mijenjanja bilo kakvog dijela ture bez prethodnog dogovora sa nalogodavcem (agencijom). ·        Precizno prebrojavanje gostiju kako na početku tako i na kraju i u toku samih tura (dakle detaljna provjera da li su svi gosti na broju prije polaska sa jedne na drugu lokaciju u toku programa izleta/ture). Svako gubljenje/ostavljanje gosta će biti sanckionisano. Ukoliko gost kasni više od 15 minuta odmah zvati agenciju kako bi se dobile precizne instrukcije za dalje. ·        Korišćenje tabli/palica/meet&greet znakova onako kako je propisano od strane agencije i vraćanje istih na za to određenju lokaciju u istom stanju u kojem su preuzeti. ·        Profesionalna saradnja sa predstavnicima agencija/broda/pratiocima grupa i ostalim osobljem koje je u svojstvu agencije koja šalje goste pristuno na turi. ·        POSJEDOVANJE VALIDNE TURISTIČKE LEGITIMACIJE (LICENCA), ISTICANJE ISTE NA VIDNOM MJESTU, posjedovanje ugovora sa agencijom koja je ugovorila turu i nošenje istog sa sobom kao i papira o registraciji vodiča/firme. ·        Momentalno obavještavanje agencije o bilo kakvim nepredviđenim/iznenadnim dešavanjima, pisanje izvještaja o turi do datuma navedenog od strane agencije, detaljno popunjavanje tzv. incident report-a ukoliko dođe do povrede nekog od gostiju u toku ture.   Odricanje od odgovornosti: ·        Vodič nije dužan voditi dvojezično, čak ni u slučaju kada je za to srazmjerno plaćen; vodič ima pravo odbiti takav angažman bez objašnjenja ili snošenja bilo kakvih posljedica; OSIM u izuzetnim okolnostima (tzv.krajnja nužda) tj. ukoliko dođe do povrede, bolesti ili opravdanog last minute izostanka drugog kolege vodiča, samo u tom slučaju vodič može (ali nije u obavezi) da preuzme i preostali dio grupe i da turu odradi dvojezično. U tom slučaju će njegova dnevnica biti uvećana za 100%! ·        Vodič nije dužan produžavati izlet u odnosu na dužinu trajanja programa koji dobije od agencije usled kašnjenja; svako eventualno kašnjenje klijenata podliježe proporcionalnom skraćivanju izleta od strane vodiča ili naplati svakog novog započetog sata turističkoj agenciji osim u slučajevima više sile (vremenske nepogode koje otežavaju uplovljavanja brodova/slijetanje aviona, saobraćajnih nezgoda, etc…) ·        Vodič je dužan imati razumijvanja za kašnjenja koja nastaju u špicu sezone i shodno tome planirati svoje vrijeme (ovo se odnosi na zakazivanja više tura u istom danu) ali s druge strane, sva kašnjenja direktno uzrokovana nepoštovanjem dogovora/satnice od strane gostiju/dolazećih TL, etc… proporcionalno će skratiti vrijeme vođenja ili dovesti do eventualnog otkazivanja izleta od strane samog vodiča uz naplatu dnevnice.     Obaveze turističke agencije:   ·        Agencija je dužna da vodičima dostavi tačne i precizne najave tura tj.datuma početka programa ·        Agencija je dužna da savjesno raspoređuje i bukira vodiče vodeći računa da ukoliko je vodič potvrdio turu da to nije INFORMATIVNOG tipa nego se smatra potvrđenim radnim danom kao i da za datume dolaska kruzera ne bukira višak vodiča unaprijed time ih ostavljajući u uvjerenju da će tog datuma raditi iako to možda nije slučaj pogotovo uzevši u obzir činjenicu da se tržišta još uvijek oporavljaju posle pandemije. ·        Agencija je dužna da vodičima dostavi tačne i precizne podatke vezane za turu/izlet/transfer, potpune i pregledne spiskove putnika neophodne za prelaze granica, rooming liste, ispravne kontakte tour lidera i to sve je dužna dostaviti u adekvatnom periodu prije ture! ·        Agencija je dužna pokriti sve troškove smještaja i obroka za vodiče u toku višednevnih tura a ukoliko nije moguće smjestiti vodiča na istom mjestu kao i grupu u tom slučaju da se pobrine da obezbijeđeni PRISTOJNI smještaj bude u neposrednoj blizini gdje je smještena grupa! ·        Agencija je dužna da obezbijedi prevoz ili pokrije troškove prevoza vodiča ukoliko je pick-up/drop off lokacija gostiju preko granice ili na samom graničnom prelazu. ·        Agencija je dužna vodiču obezbijediti sigurno radno okruženje; u tom smislu od vodiča se ni pod kojim uslovima ne može tražiti da sjedi u autobusu gdje to nije predviđeno (na stepenicama i sl), u slučaju vođena dvojezične grupe vodičima će u autobusu biti obezbijeđen prvi par sjedišta sa lijeve/desne strane (u zavisnosti od lokacije mikrofona). ·        Agencija je dužna obezbijediti odgovornog, profesionalnog i savjesnog vozača i transport firmu sa ispravnim vozilima (sa velikim naglaskom na klimu u autobusu); vozač i vodič će kooperativno i odgovorno obavljati svoje dužnosti ali se neće uplitati u poslove i obaveze jedan drugom; vodič apsolutno ima dužnost da upozori vozača na brzinu, neadekvatnu temperaturu unutar vozila ili eventualno korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje ·        Agencija je DUŽNA da pravovremeno reaguje na bilo kakvo prijavljeno neprikladno ili neprofesionalno ponašenje prema vodiču od strane gosta, tour leadera, vozača ili bilo kog drugog podizvođača na turi, prim.prev. da zaštiti svog vodiča! ·        Agencije je dužna da izvrši sve potrebne korekcije u programu u slučaju nepredviđenih okolnosti, saobraćajnih gužvi, sportskih događaja i sl. za koje većina poslenika u turističkoj branši zna da se dešavaju u špicu sezone!           OTKAZNA POLITIKA   Jednodnevni izleti: ·        U slučaju otkazivanja izleta od strane agencije 24h ili manje od planiranog početka programa vodiču će biti isplaćena suma u iznosu od 50,00 EUR; ·        U slučaju otkazivanja izleta u roku od 72h-24h, vodiču će biti isplaćena suma u iznosu od 25,00 EUR ·        U slučaju otkazivanja usled više sile vodičima će biti isplaćeni putni troškovi.   Višednevne ture: ·        U slučaju otkazivanja ture 2 mjeseca prije početka neće se naplaćivati penali ·        U slučaju otkazivanja ture u periodu manjem od 2 mjeseca prije početka ture vodiču će biti isplaćeno 30% od ukupnog iznosa. ·        U slučaju otkazivanja ture u periodu manjem od mjesec dana prije početka ture vodiču će biti isplaćeno 50% od ukupnog iznosa. ·        U slučaju otkazivanja ture u periodu od nedelju dana prije početka ture vodiču će biti isplaćeno 100% od ukupnog iznosa.     ISPLATA: ·        Isplata honorara vodičima će se vršiti najkasnije do 15. u mjesecu za usluge od prethodnog mjeseca; svako kašnjenje podliježe otkazivanju svih rezervacija od strane vodiča i naplati zatezne kamate       Navedeni obračun dnevnica i sve prateće stavke biće od sada obavezan dio svih budućih ugovora između turističkih agencija i vodiča.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Dusan Drakic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...