Obroci za decu sa alergijama i intolerancijom na hranu u obrazovnim ustanovama

Bez_alergena_i_bez_glutena.jpgPrema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školskoj 2019/20. godini 224 563 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Prema evropskim podacima, u grupi od 20 dece 2 deteta ima alergije na hranu, a 4 dece ima atopijski dermatitis. To je skoro 45. 000 dece čije zdravstveno stanje zahteva posebnu ishranu i/ili dodatnu negu. Ako uzmemo u obzir da jedan broj takve dece do 4. ili 5. godine života, a u nekim slučajevima i do polaska u školu, ostaje kod kuće iz razloga što im neophodna posebna nega i specijalna ishrana nisu garantovani u predškolskoj ustanovi, onda je taj broj još i veći.

  • Prema propisima i javnim politikama Republike Srbije sva deca imaju pravo na jednak tretman, zdravstvenu negu i zaštitu najvišeg nivoa, te na zdravu i izbalansiranu ishranu u školskim i predškolskim ustanovama. To je i potvrdila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je preporučila svim predškolskim ustanovama na teritoriji Srbije da su dužni da svoj deci obezbede adekvatnu ishranu. A da li je to tako u praksi?

Svedoci smo da mali broj vrtića, škola i studentskih menzi u celoj Srbiji poštuje ovu odluku i važeće propise.

Veliki broj roditelja priprema sve obroke za vrtić za svoju decu iako uredno plaća punu cenu usluga. Ta hrana se uglavnom ne greje, jer sanitarna pravila to ne dozvoljavaju. Dete je svesno da ima drugačiji tretman od druge dece, stigmatizovano je i diskriminisano. Roditelj je svakodnevno opterećen pripremom i pakovanjem hrane.

Pored toga što priprema ovih obroka zahteva posebnu pažnju, vreme, ambalažu i novac, roditeljima nije pružena NIKAKVA podrška, a često su u situaciji da i za to da sami obezbeđuju adekvatnu ishranu svojoj deci, treba sami da se izbore. Mnoge ustanove ne žele da sarađuju sa roditeljima po ovom pitanju. Mnogi roditelji ne znaju koja su njihova prava.

Međutim, ni predškolske ustanove nemaju sistemsku podršku za obezbeđivanje adekvatne ishrane za sve svoje korisnike, kao ni sistemsko rešenje za decu sa celijakijom.

Pored brojnih pojedinačnih borbi koje naši članovi vode širom Srbije kako bi obezbedili sprovođenje zakona, mi kao Udruženje pacijenata smo se obraćali molbom za pokretanje saradnje kako bi ovo pitanje zajedno lakše rešili.

U ime dece koja imaju zdravstveno ograničenje u ishrani tražimo da se u preškolskim i školskim ustanovama obezbedi:

  • ishrana bez alergena (za decu koja imaju alergije na hranu),
  • ishrana bez glutena (za decu sa celijakijom).

Takođe, tražimo da svaka ustanova u kojoj borave deca sa alergijom klase 6, koja može dovesti do anafilaktičke reakcije (po smrt opasne alergijske reakcije), obezbedi EPINEFRIN, 2 komada po detetu, kako bi se sprečile neželjene reakcije.

 

Peticija se odnosi na predškolske, školske ustanove, kao i studentske menze.


Nacionalno udruženje Alergija i ja    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Nacionalno udruženje Alergija i ja moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...