Odbranimo park - Pridruži se!

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

PETICIJU


Sa zahtevom:

1/ da se pokrene inicijativa i donese Odluka da se odustane od svih planiranih i obustave svi pokrenuti radovi na promeni izgleda parka na KP 6751 KO Blace u Blacu

2/ Da se donese Odluka da se izgradnja “Časnog krsta”dislocira sa predviđene lokacije na lokaciju koja neće biti u užem centru Blaca a koja naročito neće remetiti prirodni izgled parkova

3/da se izmeni Odluka o Budžetu Opštine Blace za 2024 godinu tako što će se planirana sredstva za izgradnju “Časnog krsta” u Blacu ,ekonomska klasifikacija 511000 -sredstva iz budžeta,prebaciti na -sredstva iz ostalih izvora(obezbediti sredstva iz donacija za realizaciju programa)IMG_20240514_085904.jpg


Bogdan Mijajlović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Bogdan Mijajlović moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...