Osvetnička pornografija treba da bude krivično delo

Osvetnička pornografija je zloupotreba privatnih fotografija i video-zapisa seksualnog karaktera, koje mogu da budu napravljene, date ili razmenjene u privatnom kontekstu uz saglasnost ili bez nje, ali se objavljuju i distribuiraju na mrežama bez saglasnosti. Žrtva, koja je najčešće žena, ovim je putem osramoćena, ponižena, degradirana, povređena, i naneta joj je realna šteta u svim socijalnim kontekstima i relacijama sa drugim ljudima - na poslu, odnosima sa drugim ljudima, porodici.

Osvetnička pornografija nije prepoznata kao krivično delo u Krivičnom zakoniku Republike Srbije, iako postoje članovi KZ na koje žrtva, ukoliko je punoletno lice, može da se pozove- član 144: Neovlašćeno fotografisanje, član 145. Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, potom član 214 Iznuda i član 215 Ucena, koji su krivično delo protiv imovine. Tužbe u ovim krivičnim postupcima gone se po privatnoj tužbi, i žrtve u ovim situacijama moraju same da vode čitav postupak. Javno tužilaštvo ne učestvuje uopšte u ovakvim postupcima. Gonjenje po privatnoj tužbi otežava žrtvi da uopšte dokaže da je tuženi objavio snimak.

Međutim, mi, dolepotpisane i dolepotpisani, smatramo da je potrebno uvesti poseban član Krivičnog zakonika, ili drugog relevatnog zakona, koji prepoznaje osvetničku (ili nekonsenzualnu) pornografiju kao posebno krivično delo zbog težine povrede integriteta i dodatne maliciozne namere prestupnika da se osoba čije se fotografije ili video-zapisi distribuiraju, a to je najčešće bivša partnerka, ucenjuje, osramoti i ponizi, kao i da joj se naruši telesni integritet i ugrozi bezbednost.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Sanja Dojkić moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...