Peticijа za planiranje i izgradnju kanalizacije u naselju Mala Moštanica

Gradska opština Obrenovac,
Vuka Karadžića 74, Obrenovac

Grad Beograd, Direkcija za građevinsko
zemljište i izgradnju Beograda J.P.,
Njegoševa 84, Beograd

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja
i infrastrukture Republike Srbije,
Nemanjina 22-26, Beograd

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani, podnose i zahtevaju odgovor na

Peticiju za planiranje i izgradnju kanalizacije u naselju Mala Moštanica

Mi, stanovnici i vlasnici nepokretnosti u naselju Mala Moštanica, obraćamo se nadležnim institucijama i lokalnim vlastima s zahtevom da se hitno pokrene proces planiranja i izgradnje sanitarne kanalizacione mreže u našem naselju kroz uključivanje u projekat „Čista Srbija“ ili na drugi adekvatan način. Naše naselje, koje broji više od 1800 stanovnika i koje se nalazi na samo 25 km od centra Beograda, trenutno nema adekvatnu infrastrukturu za odvođenje otpadnih voda, što predstavlja ozbiljan zdravstveni, ekološki i društveni problem.

Obrazloženje peticije

Značaj planiranja i izgradnje kanalizacije u naselju Mala Moštanica je višestruk:

Zdravstveni aspekt: nedostatak kanalizacije dovodi do akumuliranja otpadnih voda na površini terena, što povećava rizik od širenja zaraznih bolesti među stanovništvom. Prisustvo ovakvih voda privlači i različite insekte i štetočine koje dodatno ugrožavaju zdravlje lokalnog stanovništva, poljoprivrednih kultura i životinja.

Ekološki aspekt: otpadne vode koje nisu adekvatno zbrinute u značajnoj meri zagađuju životnu sredinu i prirodne resurse poput tla, šuma, vodenih tokova i podzemnih voda. Nedostatak kanalizacije ugrožava i lokalni ekosistem, što dugoročno može imati ozbiljne posledice po bio diverzitet i kvalitet životne sredine.

Društveni aspekt: nedostatak osnovne infrastrukture poput kanalizacije negativno utiče na kvalitet života svih stanovnika. Otežava svakodnevne aktivnosti i povećava neugodnosti s kojima se stanovnici suočavaju, poput izlivanja fekalija u dvorišta, oranice, pašnjake i na ulice. Nedostatak kanalizacije takođe ima i ekonomske posledice, smanjujući vrednost nekretnina i otežavajući privlačenje novih stanovnika i investicija.

Akcionim planovima razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema na području opština Obrenovac i Čukarica za period realizacije od 2016-2025. godine (izrađenim od strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda) skoro sva susedna naselja Male Moštanice su planirana za izgradnju kanalizacione mreže uključujući naselja: Umka, Rucka, Velika Moštanica, Barič i Mislođin dok je za Malu Moštanicu predviđena jedino delimična rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže. Ova infrastrukturna investicija je ključna za poboljšanje kvaliteta života stanovnika, očuvanje životne sredine i stvaranje zdravijeg i održivijeg lokalnog zajedničkog okruženja do 2030 godine.

Osnov za pokretanje peticije

Uzimajući u obzir:

• Rezoluciju Ujedinjenih Nacija A/RES/70/1 od 2015. godine – Cilj br. 6 tačka 3. kojim su se članice potpisnice (uključujući i Republiku Srbiju) obavezale da do 2030 godine obezbede adekvatan i jednak pristup sanitarnim i higijenskim uslovima za sve građane;

• Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, broj 1/2013-39);

• Ciljeve Projekta „Čista Srbija“ koji između ostalog predviđaju zaštitu reka od prekomernog zagađenja sa fokusom na Drinu, sliv Morave, Pek, Timok, Kolubaru, Mlavu, Savu i Dunav uz očuvanje životne sredine i samim tim obezbeđivanje jednog od najbitnijih uslova za dalji opstanak ljudi na ovom prostoru;

• Činjenicu da je aktuelnom izgradnjom kanalizacione mreže u naselju Barič realizacijom projekta „Čista Srbija“ kanalizacija faktički već došla blizu katastarskih parcela koja pripadaju katastarskoj opštini Mala Moštanica;

Mi, potpisnici ove peticije, zahtevamo od nadležnih institucija i lokalnih vlasti da odmah pristupe planiranju i realizaciji sanitarne kanalizacione mreže u naselju Mala Moštanica kroz uključivanje u projekat „Čista Srbija“ ili na drugi adekvatan način. Takođe, zahtevamo odgovor na peticiju u Zakonom propisanim rokovima.


Ivan Lazarević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Ivan Lazarević moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...