Peticija da se advokatima omoguće isti uslovi koje imaju javni beležnici i geodetske organizacije za izdavanje lista nepokretnosti i svih drugih usluga Rgz-a

Poštovane kolege advokati/advokatski pripravnici,

Već godinama unazad svedoci smo da zakoni i uredbe koje se donese favorizuju samo određenu grupu naših kolega, odnosno isključivo javne beležnike i izvršitelje. Sigurno ste čuli i za "posrednika u rešavanju sporova", za koga je potrebno da imate završenu visoku stručnu spremu i položite obuku za posrednika, a advokatima još jednom nije data nikakva prednost. Javnim beležnicima i izvršiteljima konstatno se proširuje delokrug rada i ovlašćenja, a advokatima sužava isti.

Sve ove navode potvrđuje  i nova "Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija" ("Službeni glasnik RS", broj 91 od 26.06.2020. godine). Još jednom se zaboravlja na advokate, a daju se ovlašćenja javnim beležnicima i geodetskim organizacija, i to tako da ukoliko se kod njih pribavlja izvod iz lista nepokretnosti cena za list iznosi 540,00 dinara. 

Advokatima nije data mogućnost da na način propisan gore navedenom Uredbom izdaju list nepokretnosti. Takođe obavešteni smo da je Rgz poslao dopis svim Službama za katastar nepokretnosti da od sada naplaćuju taksu za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, kao i taksu za uslugu Rgz-a u iznosu od 930.00 dinara za svaku nepokretnost posebno.

To znači da ukoliko advokat preko aplikacije e-šalter elektronskim putem ili lično u Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti  za npr. tri parcele biće obavezan da plati taksu za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, kao i taksu za uslugu Rgz-a u iznosu od 930.00 dinara za svaku nepokretnost posebno, odnosno platiće ukupno  3.110,00 dinara, a kod javnog beležnika za isti izvod iz lista nepokretnosti platiće 540,00 dinara. 

Čiinjenica je da neki advokati rade više sa Katastrom, neki u manjem obimu, ali je i činjenica da je malo advokata kojima nikada tokom bavljenja advokaturom nije zatrebao izvod iz lista nepokretnosti. Sigurni smo da će nakon donošenja ove Uredbe, početi i sa donošenjem novih, koje se mogu odnositi i na ostala uverenja i izvode iz Katastra nepokretnosti po povoljnijim uslovima za javne beležnike i geodetske organizacije.

Ako se slažete da je ovo još jedan propis kojim se umanjuje značaj i obezvređuje svrha advokature kao profesije, u ovom slučaju konkretno kada su u pitanju poslovi koji se odnose na nepokretnosti potpišite ovu peticiju.

Peticiju ćemo nakon skupljenih potpisa proslediti Advokatskoj komori Srbije, radi preduzimanja daljih koraka.

Ne zaboravite da je zaštita samostalnosti, nezavisnosti i javnog značaja advokature naš zadatak.

S poštovanjem, 

Advokati Srbije 

 

 

 


Advokati Srbije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Advokati Srbije da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...