PETICIJA GRAĐANA UMKE OPŠTINE ČUKARICA: ZAHTEVAMO EKSPOZITURU BANKE

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 98/06 i 16/22) grupa građana naselja Umka, opština Čukarica, podržava peticiju „Grupe građana Umka-nekad i sad“ i udruženja građana „Naše udruženje Umka“.  Mi dole potpisani građani Umke, Pećana, Rucke i Velike Moštanice pokrećemo                                                      

P E T I C I J U KOJOM ZAHTEVAMO OTVARANJE EKSPOZITURE BANKE NA UMCI

Nakon pažljive analize ključnih kriterijuma NLBKB a.d. banke, potencijala geografske lokacije, projektovanih uslova na tržištu i usled sve većeg interesovanja za digitalno bankarstvo NLBKB a.d. je donela odluku da dana 21.04.2023. godine zatvori ekspozituru na Umci, koja je radila godinama. Obrazloženje banke je da se klijenti sve više odlučuju za digitalne usluge za obavljanje svakodnevnih transakcija. Bankomat će ostati klijentima na raspolaganju, a klijenti se upućuju u ekspoziture u Obrenovcu i Beogradu (koje su prilično daleko od Umke). Uvereni da će se digitalni trend nastaviti u budućnosti, rešili su da preusmere svoja ulaganja i da obezbede pravi razvoj digitalnih servisa za sve klijente, sada i u budućnosti. Uzimajući u obzir broj i strukturu stanovništva, koji su  klijenti ove banke na Umci sa okolnim mestima, a radi se se uglavnom o starijoj populaciji koja vrlo retko ili uopšte ne koriste digitalne tehnologije, kao i rizik putovanja zbog njihovih godina iz jednog mesta u drugo, kako bi podigli svoje penzije, smatramo kao gradjani da odluka gore navedene banke nije korektna i postavljamo pitanje reputacionog rizika ove banke. Pitanje reputacije banke vrlo je složeno i u osnovi nastaje u kontekstu ocene koju daju klijenti, akcionari ili šira javnost. Reputacija jedne finansijske institucije, posebno kad je reč o poverenju koje je izgradila sa svojim klijentima ili drugom stranom u poslu, može biti nepovratno narušena zbog utiska ili realne nemogućnosti banke da posao vodi sigurno i odgovorno. Iz gore navedenih razloga, obraćamo Vam se sa zahtevom da se za potrebe stanovnika Umke, malih i srednjih preduzeća koja posluju u ovom naselju, otvori ekspozitura banke na Umci – naselje opštine Čukarica. Molimo sve zainteresovane banke da se obrate grupi na FB "Umka nekad i sad" ili "Naše udruženje Umka", a od nadležnih institucija da se uključe u rešavanje problema otvaranja ekspoziture banke na Umci. Napominjemo da je naselje Umka, decenijama imala svoje ekspoziture banaka i nikad nije bila u ovoj situaciji.


Grupa građana    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Grupa građana da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...