peticija protiv DRŽAVNE MATURE- i mi se pitamo

,,Ako želiš da uništiš jedan narod, uništi mu obrazovanje”, citat je koji je odavno izrečen, a sa kojim se nažalost školski sistem u Srbiji odavno može identifikovati.Proces upisivanja na fakultet je jedan od najvažnijih trenutka u obrazovanju jedne ambiciozne mlade osobe i kao takav ne sme biti pun nedostataka. Planirani projekat Državne mature je upravo pun sistemskih i organizacionih rupa. Uočen je veliki broj šupljina u postojećem projektu Državne mature na koje su upozoravali univerziteti, a čiji su stavovi zanemareni. Ništa drugačije nije bilo ni sa učenicima, kojima je u lice rečeno: ,,Vi se ništa ne pitate”.

Najvažniji nedostaci postojećeg projekta, za koje Ministarstvo nema rešenje, su:

1. Loša provera znanja koju Državna matura nudi zbog objedinjavanja osnovnih znanja (za završetak srednje škole) i visokih znanja (za upis na fakultet) u jedan test. Tako će, prema postojećem projektu, budući student Filozofskog fakulteta, polagati isti nivo znanja iz matematike, kao za tehničke i prirodne fakultete, odnosno isto će biti i sa srpskim jezikom u obrnutom slučaju. To će za posledicu imati da je matura neprilagođena usmerenjima budućih studenata, prezahtevna ili nedovoljno temeljna za one druge.

2. Nedovoljno temeljna provera znanja učenika koju matura nudi, a na koju su fakulteti ukazali i zbog čega će potencijalno uvesti dodatne prijemne ispite za upis. U praksi, to znači da će sa ovakvim projektom Državne mature biti potrebno polagati 4-5 umesto sadašnjih 1-2 ispita za upis.

3. Nepostojanje kontrole na državnom nivou, koja se tiče problematike prepisivanja, jer će se ispiti odvijati u matičnim školama, a ne na samim fakultetima, gde bi jednakost uslova strože bila kontrolisana. Ovaj problem je u praksi već prepoznat od strane Ministarstva prosvete kao faktor koji obesmišljava Malu maturu, ali nije ništa učinjeno da se on reši pre nego što se u isti gurne i Državna matura.

4. Sporni tehnički detalji: Nema odgovora šta će se dogoditi sa onima koji žele da fakultet upišu naknadno, određeni testovi poput Testa opšte informisanosti u ovom projektu nisu prepoznati…

5. Postoji nejednakost između učenika prirodnog i društvenog smera gimnazija i učenika stručnih škola jer će svi morati da rade iste testove iz matematike i srpskog iako nisu radili po istom programu i jedan od dva testa bi im bio prezahtevan, a nepotreban za dalje školovanje.

Detaljnije obrazloženje možete pročitati u našim teksovima za medije koji se nalaze na linku u opisu našeg instagram profila @i.mi.se.pitamo

Imajući sve navedeno u vidu, udruženje srednjoškolaca I MI SE PITAMO Vas poziva da potpišete peticiju protiv ovakvog projekta državne mature i da zajednički nastavimo borbu za njegove izmene ili u suprotnom tražimo njegovu obustavu. Kako bismo uspeli, peticiju podelite na društvenim mrežama, odeljenju, porodici,... Samo zajedničkim snagama možemo uspeti u ovoj borbi. Pridružite nam se!


Luka Babić, i mi se pitamo    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Luka Babić, i mi se pitamo da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...