peticija protiv DRŽAVNE MATURE- i mi se pitamo

,,Ako želiš da uništiš jedan narod, uništi mu obrazovanje”, citat je koji je odavno izrečen, a sa kojim se nažalost školski sistem u Srbiji odavno može identifikovati.Proces upisivanja na fakultet je jedan od najvažnijih trenutka u obrazovanju jedne ambiciozne mlade osobe i kao takav ne sme biti pun nedostataka. Planirani projekat Državne mature je upravo pun sistemskih i organizacionih rupa. Uočen je veliki broj šupljina u postojećem projektu Državne mature na koje su upozoravali univerziteti, a čiji su stavovi zanemareni. Ništa drugačije nije bilo ni sa učenicima, kojima je u lice rečeno: ,,Vi se ništa ne pitate”.

Najvažniji nedostaci postojećeg projekta, za koje Ministarstvo nema rešenje, su:

1. Loša provera znanja koju Državna matura nudi zbog objedinjavanja osnovnih znanja (za završetak srednje škole) i visokih znanja (za upis na fakultet) u jedan test. Tako će, prema postojećem projektu, budući student Filozofskog fakulteta, polagati isti nivo znanja iz matematike, kao za tehničke i prirodne fakultete, odnosno isto će biti i sa srpskim jezikom u obrnutom slučaju. To će za posledicu imati da je matura neprilagođena usmerenjima budućih studenata, prezahtevna ili nedovoljno temeljna za one druge.

2. Nedovoljno temeljna provera znanja učenika koju matura nudi, a na koju su fakulteti ukazali i zbog čega će potencijalno uvesti dodatne prijemne ispite za upis. U praksi, to znači da će sa ovakvim projektom Državne mature biti potrebno polagati 4-5 umesto sadašnjih 1-2 ispita za upis.

3. Nepostojanje kontrole na državnom nivou, koja se tiče problematike prepisivanja, jer će se ispiti odvijati u matičnim školama, a ne na samim fakultetima, gde bi jednakost uslova strože bila kontrolisana. Ovaj problem je u praksi već prepoznat od strane Ministarstva prosvete kao faktor koji obesmišljava Malu maturu, ali nije ništa učinjeno da se on reši pre nego što se u isti gurne i Državna matura.

4. Sporni tehnički detalji: Nema odgovora šta će se dogoditi sa onima koji žele da fakultet upišu naknadno, određeni testovi poput Testa opšte informisanosti u ovom projektu nisu prepoznati…

5. Postoji nejednakost između učenika prirodnog i društvenog smera gimnazija i učenika stručnih škola jer će svi morati da rade iste testove iz matematike i srpskog iako nisu radili po istom programu i jedan od dva testa bi im bio prezahtevan, a nepotreban za dalje školovanje.

Detaljnije obrazloženje možete pročitati u našim teksovima za medije koji se nalaze na linku u opisu našeg instagram profila @i.mi.se.pitamo

Imajući sve navedeno u vidu, udruženje srednjoškolaca I MI SE PITAMO Vas poziva da potpišete peticiju protiv ovakvog projekta državne mature i da zajednički nastavimo borbu za njegove izmene ili u suprotnom tražimo njegovu obustavu. Kako bismo uspeli, peticiju podelite na društvenim mrežama, odeljenju, porodici,... Samo zajedničkim snagama možemo uspeti u ovoj borbi. Pridružite nam se!


Luka Babić, i mi se pitamo    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Luka Babić, i mi se pitamo da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...