PETICIJA PROTIV IZGRADNJE SOLITERA NA KLIZIŠTU IZNAD PROKOPA

Nacrtom Plana detaljne regulacije za prostor između ulica Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i Glavne železničke stanice „Beograd – Centar“ GO Savski venac, koji je istaknut na rani javni uvid 10. maja 2021. godine, predviđena je izgradnja dva objekta, visine od 50 do 80 metara sa preko 1000 stanara i 460 zaposlenih, bruto površine 37.000 kvadrata, a sve to na saniranom klizištu u Ulici Stjepana Filipovića.

Navedeni plan izgradnje ugrozio bi živote i imovinu svih stanara u naselju. Dugogodišnjim uticajima nastalim usled nejednakih sleganja, izazvanim problematičnim tlom – klizištem koje se bilo aktiviralo prilikom radova na ŽS „Prokop“ javile su se značajne pukotine na svim objektima i infrastrukturi u ulici Stjepana Filipovića, koje su u pojedinim situacijama vodile i do urusavanja... Svaki dodatni radovi na izgradnji u nožici klizišta (kako je navedeno u Elaboratu) bi izazvali ponovno aktiviranje klizista.

Sedamdesetih godina prošlog veka došlo je do obrušavanja brda i uništenja nekolicine objekata, na svu sreću bez ljudskih žrtava.

Dodatni razlog protivljenju gradnji jeste i to da je Planom generalne regulacije (plan višeg ranga) na ovoj parceli predviđena javna namena, a ne stanovanje i poslovni prostor koji su uneseni u Plan detaljne regulacije.

Molimo vas da svojim potpisima podržite sprečavanje gradnje na klizištu i adekvatno tretiranje ove površine sadnjom biljnih vrsta koje bi učvrstile zemljište i sprečile aktivaciju klizišta i time zaštitite živote i imovinu stanara ove ulice.


Žitelji naselja Stjepan Filipović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Žitelji naselja Stjepan Filipović moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...