Peticija protiv skupog aranžmana za matursku ekskurziju Prve beogradske gimnazije

Mi, potpisnici ove peticije, saglasni roditelji učenika Prve beogradske gimnazije, izražavamo
svoje nezadovoljstvo povodom visoke cene aranžmana za matursku ekskurziju koju škola
organizuje. Smatramo da je trenutni aranžman skup i nije u skladu sa finansijskim
mogućnostima mnogih učenika i stoga ne pruža jednake šanse za sve učenike.
Maturska ekskurzija je veoma značajan događaj u životu svakog učenika, prilika da se zajedno
proslavi završetak srednjoškolskog obrazovanja i da se stvore nezaboravne uspomene.
Ekskurzije postoje radi sticanja novih znanja, doživljaja, razvijanja odnosa sa vršnjacima i treba
da bude namenjena svim učenicima, a ne samo onima sa boljim finansijskim stanjem. Međutim,
visoka cena aranžmana koji je škola predložila predstavlja veliki teret za mnoge učenike i
njihove roditelje.
Osim što finansijski opterećuje naše porodice, ova visoka cena aranžmana stvara i osećaj
nejednakosti među učenicima. Mnogi od nas ne mogu sebi priuštiti da izdvoje toliko novca za
ekskurziju, što znači da će biti isključeni iz ove važne aktivnosti. Smatramo da svaki učenik
treba da ima jednaku priliku da učestvuje u maturskoj ekskurziji, bez obzira na svoje finansijsko
stanje.
Stoga, zahtevamo od rukovodstva Prve beogradske gimnazije da preispita cenu aranžmana za
matursku ekskurziju i pronađe pravično rešenje koje će biti prihvatljivo za sve učenike.
Predlažemo da se učenicima i roditeljima ponude alternativne mogućnosti, kao što su pregovori
sa turističkim agencijama ili razmatranje drugih ponuda i destinacija koje bi bile finansijski
pristupačne za sve učenike.


Jovana Tanasković, učenica razreda 3/6 Prve beogradske gimnazije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Jovana Tanasković, učenica razreda 3/6 Prve beogradske gimnazije da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...