Peticija protiv smene upravnika studentskog doma Slobodan Penezić


  • Upravnik SD Slobodan Penezić je smenjen bez konsultacija sa stanarima doma i Savezom studenata studentskog doma Slobodan Penezić
  • Peticiju pokrećemo u nadi da se takva odluka poništi i da pružimo podršku našem upravniku koji je bespravno doveden u tu situaciju.

SSSD Slobodan Penezić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem SSSD Slobodan Penezić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...