Peticija studenata PMF UNS radi odlaganja zakona koji se odnosi na ponovno slušanje i plaćanje predmeta

  Studenti PMF-a iskazuju svoje nezadovoljstvo i traže odlaganje zakona o ponovnom slušanju i plaćanju ispita. Odnosno, traži se odlaganje od godinu dana Zakona koji je donesen 2017. godine i koji tereti da se već odslušani predmeti ponovo slušaju i ponovo plate

-neetički i nekorektno je da u toku procesa studiranja studentima bude izmenjem zakon o slušanju i plaćanju predmeta -zbog situacije sa SARS-CoV-2 nastava je izdeljena po blokovima, kvalitet nastave je redukovan, materijali se dobijaju u vidu prezentacija i PDF formata, a nagoveštavaju nam da se i potencijalno neke od vežbi mogu održavati online što se sve direktno kosi sa potrebom za plaćanje predmeta

-zbog broja studenata koji treba ponovo da slušaju pojedine predmete, zbog broja predmeta koji treba ponovo da se slušaju u toku jednog semestra po blokovima, zbog svih predispitnih obaveza za koje će nas ponovo teretiti i zbog kapaciteta ljudi koje amfiteatri i vežbaonice mogu da prime u doba epidemije smatramo ovo potpuno nepraktičnim, neizvodljivim i suvišnim -zbog ovogodišnje situacije sa korona virusom, nepovoljne finansijske situacije zbog iste i neizvesnog daljnjeg toka epidemije nismo u mogućnosti da platimo već pomenuti tip troška

-zbog vrlo visoke cene prijave ispita (2000 din), kao i mnogih drugih troškova nismo u mogućnosti da platimo pomenuti trošak 

-takođe, Ministarstvo je dalo preporuku da se preispitaju uslovi za upis viših godina studija i da se prilagode uslovi i kriterijumi za upis u otežanim uslovima održavanja nastave i učenja pa zahtevamo da se isti i urade

Na osnovu stava 9. člana 4. Zakona o visokom obrazovanju studenti imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka.

Napominjemo da nećemo da odustanemo od inicijative ukoliko ne dodje do povoljnog ishoda za studente    

 

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Anja Perak da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...